SKI ramavtal
OM OSS
PARTNER

Ramavtal Adda – IT-konsulttjänster

Sogeti är leverantör via Addas, ramavtal för IT-konsulttjänster.

Adda-IC-Logga.pngAvtalsperiod:

2022-09-26 – 2026-09-25

Vad omfattas av ramavtalet?

Ramavtalet täcker en stor del av kommunernas och regionernas behov av extern IT-kompetens. Inom avtalet kan man avropa:

 • Resurser som komplement till den egna organisationen
 • Projekt där leverantören driver ett uppdrag och ska leverera et bestämt resultat
 • Projektteam bestående av konsulter med olika kompetenser

Ramavtalet omfattar sju kompetensområden:

 1. Verksamhetsutveckling och strategi
 2. Ledning och styrning
 3. Systemutveckling/systemförvaltning och infrastruktur
 4. Arkitektur
 5. IT-, informations- och cybersäkerhet
 6. Tillgänglighet och webb
 7. Användarsupport/teknikstöd

Exempel på konsulttjänster som ramavtalet och dess områden omfattar:

 • Digitaliseringsstrateg
 • Kravanalytiker
 • Projektledare
 • Process-/förändringsledare
 • Testledare
 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Enterprisearkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Säkerhetsstrateg/säkerhetsanalytiker
 • UX-designer

Sogeti erbjuder tjänster inom samtliga kompetensområden på avtalet och vi finns representerade i de geografiska områdena A, B, C, E, F respektive G.

Vilka kan använda avtalet?

Ramavtalet kan användas för avrop av Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. Därtill kan även kommunägda bolag använda sig av ramavtalet.

Mer information

Mer info kring avtalet och vilka som får använda sig av det finns att hitta på SKI:s sida:

https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/it-produkter-och-tjanster/it-konsulttjanster-2021/

För ytterligare frågor kring ramavtalet eller kring Sogeti som leverantör, kontakta sofia.tonnberg@sogeti.se.

KONTAKTPERSON
 • sofia.tonnberg
  Sofia Tönnberg
  Avtalsansvarig offentlig sektor, Sogeti Sverige
  +46 70-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.