Cognitive QA Kickstart
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Cognitive QA Kickstart

Kom igång med effektiv kvalitetssäkring genom att använda artificiell intelligens och dataanalyser. Med vårt kickstart-erbjudande är du snabbt på banan.

Vårt Cognitive QA Kickstart-erbjudande är till för dig som vill använda den senaste tekniken och smarta analyser för att lösa olika utmaningar. Konkret kan det vara manuellt arbete i testningen som tar tid, optimering av testfallsurval, vilja att öka graden av testautomation och minska graden av manuellt arbete, eller genomföra riskanalyser på smartare och snabbare sätt, övervaka kvalitetsnivån i realtid, få bättre underlag i dina analyser och på så sätt ta bättre beslut. Oavsett vilka utmaningar du vill fokusera på ser vårt Cognitive QA Kickstart-erbjudande till att göra det bättre, billigare och snabbare för din organisation vilket skapar stora konkurrensfördelar för din verksamhet. Vårt track record talar sitt tydliga språk. Våra tidigare genomförda Cognitive QA Kickstarts har tillfört stort värde och levererat omfattande processförbättringar och testeffektivitetsbesparingar för våra kunder. Kom igång du med!

Steg 1 – kom igång på 2-5 dagar

Vår Cognitive QA Kickstart börjar med en halvdags workshop där vi går igenom problemställning och diskuterar vad det innebär och vad en lösning skulle ge organisationen. Kickstartens målsättning är att fastställa scope och kravställning. Därefter får du en rapport med definierade och prioriterade möjligheter som blir grunden till hur din verksamhet börjar nyttja de muskler som finns inom Cognitive QA. 

Steg 2 – konkret pilot inom 8 veckor

Efter kickstarten följer det som vi kallar en Proof of Value-pilot. Här vi ser över vilka möjligheter den nya tekniken har för att lösa era frågeställningar och utmaningar. Omfattningen på denna pilot varierar utifrån scope och krav. Vi fokuserar på att analysera strukturerad data för att optimera befintliga tester och konfigurationer samt delar insikter och förser dig med prediktiva kvalitetsparametrar genom att använda en intelligent dashboard. Med piloten är du igång på riktigt.

Vi älskar att skapa värde och att leverera snabba resultat. Hör av dig till oss så kan du snabbt skörda frukterna av vårt kickstart-erbjudande. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Magnus Loveman
    Magnus Loveman
    Quality Engineering & Testing Lead, Sverige
    070-207 33 60

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.