Quality BluePrint™

För att våra kunder snabbt ska nå sina mål inom affärsdriven kvalitetssäkring och testtjänster har vi tagit fram ramverket Quality BluePrint™ (QBP).

För att snabbt kunna reagera på en föränderlig omvärld där mer och mer förväntas av systemen som driver verksamheten, är det viktigt att processer och verktyg för programvarutestning håller jämna steg. Med ramverket och metoden Quality Blueprint™ (QBP) inventeras och identifieras organsationers arbete och förmågor inom test på rekordtid.

Hos oss på Sogeti arbetar drygt 250 experter i Sverige och 3000 experter globalt med kvalitetssäkring och testtjänster hos våra kunder. Här kan du se några av de vanligaste frågorna och utmaningarna de stöter på och som kan hanteras med hjälp av Quality BluePrint™.

Vanliga utmaningar

  • Vi saknar en överblick av vårt test- och kvalitetsarbete
  • Vi har inga definierade kvalitetsgränser och kvalitetsmått
  • Vår time to market är längre än förväntat
  • Våra kunder klagar över användarvänlighet och prestanda på vår digitala plattform
  • Vi står inför en kontraktsförnyelse
  • Vi genomför en transformation av vårt ekosystem

Med Quality BluePrint™ kan du bland annat hitta maximalt optimerad nivå av testautomatisering, utföra tillräckligt med prestandatestning, hitta och skapa automatiseringslösningar för kvalitetstestning, förhindra kvalitetsproblem i helhetsleveransen och klagomål från våra intressenter och skapa kostandseffektiva testaktiviteter som ger avkastning på investeringen. 

Så här funkar det

Först identifieras intressenter i organisationen som skulle vara med och driva förändringsarbetet inom test tillsammans med konsulter från Sogeti.

Därefter identifierades organisationens nuläge genom en detaljerad bedömning och intervjuer.

Slutligen skapades en ”road map” i nära samarbete med testorganisationen och intressenterna. Här prioriteras förändringar baserat på värde kontra tidsåtgång, för att säkerställa att rätt prioriteringar initieras först.

Med Quality Blueprint™ som metod nyttjas även automatiserade verktyg, och data från hundratals testbedömningar för att få en tydlighet i förändringsarbetet och den bas med förbättringar som ska göras.