tips
LÖSNING
ADDHER

224 konkreta gender balance-tips och best practices från #addher

Action speaks louder than words. Under #addher Sverige MeetUp arbetade deltagare på 15 orter i grupper för att lyfta fram konkreta idéer, oprövade eller beprövade, som kan driva gender balance-frågan framåt inom IT-branschen, även om många av tipsen förstås kan vara applicerbara över alla branscher. Här listas de konkreta tips och best practices som eventets engagerade deltagare bidrog med. Feel free to steal with pride!

Här är deltagarnas tips indelat i följande kategorier/snabblänkar:

Hemmet och barn i tidig ålder
Skola och utbildning
Marknadsföring
Rekrytering
Företaget (organisation, ledning och kultur)
Mentorskapsprogram & Coachning
Förebilder
Ge plats, uppmuntra, nätverka
Attityder
Övriga godbitar

Hemmet och barn i tidig ålder

 • Börja i hemmet. Vem gör vad?
 • Barn behöver få tydlighet vad som gäller och vad som är OK.
 • Ha mer lego, mekano och leksaker som tillåter kreativ utveckling..... mot fritids och lågstadium ha ’teknik’ som ämne
 • Börja på dagis, personal måste aktivt stävja att killarna tillåts ’dominera och domdera’
 • Väcka intresse för teknik tidigt!
 • Arbeta med attityder redan med små barn, dvs kulturell o samhällsfråga.
 • Kodarkvällar med familjer
 • Starta i tidig ålder, låt tjejerna bygga upp självförtroende genom att testa i grupper för enbart tjejer
 • Information till unga killar om de strukturella problem som finns.
 • Låt teknik finnas med i barnens värld redan från 1 års ålder
 • När blir det vi gör teknik i våra och barnens huvuden? När dom lärde sig leka med paddan var det ju inte teknik. Så kan vi fokusera mer på det vi åstadkommer än medlen?
 • Börja tidigt i åldrarna.
 • Börja hemma! Låt flickor ta plats.
 • Tipsa om programmeringsspråk för barn när de flyttar från bvc.
 • Uppmuntra föräldrar till att uppmuntra sina barn om IT
 • Ge flickor mer beröm
 • Vi behöver jobba med attityd och inställning redan när barnen är små. Lyft fram tjejer och berätta för de att de kan!
 • Uppmuntra döttrar att spela datorspel

Skola och utbildning

 • Avdramatisera IT/matte framför barn
 • Börja i förskolan
 • Företag måste ut i skolor och prata informera om vad man egentligen gör
 • Köp in programmeringslego till förskoleklassen
 • Ha en filial inom Ung Företagsamhet som bara jobbar pusha IT
 • Gör som när man vill ha män till förskolan: sätt dem på samma avdelning så de inte känner sig ensamma. Dvs låt t.ex kvinnliga programmerare jobba tillsammans och stötta varandra
 • Branschen bjuder in och visar och lär vad IT-branschen är och kan vara
 • Uppmuntra även äldre kvinnor att vidareutbilda sig inom IT
 • Programmering som etablerat ämne i grundskolan
 • Ska vi lära ut IT i skolan måste vi som kan IT ut i skolorna och undervisa och ta bort den pressen från dagens lärare
 • Lärare som använder uttryck typ ’lilla gumman’ får 3 varningar, sedan ledighetskompaniet!!!!!
 • Fler företagsbesök även i utbildningar som inte har IT som huvudfokus. Företagen ska komma till skolan.
 • Kommunicera IT-utbildningarna med begrepp som belyser möjligheter att påverka t.ex samhälls- och verksamhetsutveckling, sjukvård. Koppla till yrken inom kommunikation och dylikt
 • Tvärfunktionella utbildningar för att undvika ojämn könsfördelning och avhopp
 • Ut i skolorna och göra PR för IT. Visa att vi kan göra magic.
 • Satsa på utbildningar för tjejer inom IT
 • Byt sättet hur IT lärs ut i skolan/universitetet
 • Lärare måste sluta med att förminska duktiga flickor i klassen o placera dom i "präktiga flickor" facket.
 • Starta egen IT-skola
 • Skapa en IT-utbildning riktad enbart mot kvinnor för att få tjejer att våga söka sig till IT-branschen
 • IT som grundämne i skolan
 • Besök skolor och berätta om olika IT-jobb
 • Hackathon for kids
 • Var Jobbmentor - prata om ditt arbete i en högstadieklass
 • Fler kvinnliga IT-ambassadörer på alla nivåer. I förskolan, grundskolan och hela vägen upp på universiteten.
 • Programmering i grundskolan.
 • Teknik i förskolan.
 • Inför IT-undervisning i grundskolan
 • Gå ut i skolor och håll workshops i att programmera legoteknikrobotar
 • Ännu mer teknik i skolan
 • IT-företag ska på ett aktivt sätt engagera sig redan på lågstadiet och fokus ska vara på problemlösning för samhällsnyttan
 • Börja i skolan! Och förskolan.
 • Att #addher ordnar eller samarbetar med skolor i tjejinriktade ”kampanjer” t.ex teknikkvällar med oss medlemmar som volontärer
 • Marknadsför IT som mycket mera än koda
 • Vi som kvinnor kan närvara i skolan och berätta vad vi gör
 • Introducera programmering tidigt... redan i förskolan. Ta in extern kompetens där ordinarie personal saknar kompetens.
 • Börja tidigt med att involvera IT i skolan!
 • Information på skolor. Riktade korta IT-utbildningar till tjejer
 • Mera familje- och skolträffar med inriktning på kodning👍
 • Dela upp klasserna i tjej- resp killgruppen i tekniska ämnen för att tjejerna ska våga ta initiativ och hitta intresset.
 • Bjud in kvinnliga gymnasieelever till jobbet och låt dem vara med en dag
 • Heja KOMTEK!!! Kommunala teknikskolan
 • Programmeringskurser i grundskolan för tjejer
 • Skola om kvinnor från andra branscher
 • Kortare, lättillgängliga utbildningar för att våga prova! Sponsrade av företag i framkant.
 • Börja tidigt med jämställdhetfrågor
 • Räcker inte med mässor för att möta de unga. Vi måste möta dem i klassrummet.
 • Erbjuda praktikplatser inom IT till grundskole- och gymnasieelever
 • Satsa på kompetensutveckling för pedagoger. Då får vi många goda förebilder.
 • Ledarskapet är oerhört viktigt, disciplin måste införas igen i skolan.
 • Tjejkollo på sommaren som har stort teknik och IT-innehåll
 • Skapa kodkvällar för tjejer endast, gärna grundskolelever
 • Få in digitalisering tidigt på skolschemat och gärna involvera näringslivet som lärare. Det bör bli ett naturligt språk i skolan.

Marknadsföring

 • Marknadsför fler kvinnliga föredömen i rätt kanaler t ex sociala medier
 • Mer marknadsföring om IT-utbildningar
 • Att visuellt visa på att företaget har kvinnor i ledande positioner. T.ex på hemsida.
 • Konkretisera vad att arbeta inom IT egentligen är. Det är inte ”bara” att sitta och koda
 • Inspirera mer - skapa magi var lockande ord betydligt bättre
 • Beskriv nyttan med IT-lösningar, t ex räddar liv
 • Förändra bilden av den typiska IT-miljön och nå ut till kvinnor genom att kommunicera och marknadsföra mot den faktisktq målgruppen istället för att visa på hur det ser ut idag
 • Visa på bredden på yrken inom IT-området. Du kan byta arbetsuppgifter varje år utan att ha provat på alla.
 • RÄTT info framför mer info
 • Kalla det inte IT, för "hårt".....det är så mycket större...och mångfacetterat
 • Rebranda IT! Det behövs nästa ord än koda och programmera
 • Synliggör kreativa möjligheter inom IT-området
 • Att visa att det finns fler alternativ än att vara kodknackande datanörd, men samtidigt visa att det inte är så läskigt att vara det!
 • Satsa på att beskriva IT på ett intressantare sätt för yngre generationen
 • Visa hur tjejernas intressen kan integreras i IT
 • Berätta vad man gör i IT-branchen. Konkretisera!
 • Branschen innehåller otroligt många roller, finns ingen generalisering vilket kan göra det otydligt
 • Belys fördelar och inspirera
 • Synliggöra!! Synliggör företags värderingar. Synliggör att man samverkar med företag med jämställda värderingar. Synliggör att iÍT inte bara är programmering.
 • Vad betyder egentligen IT. Vad ryms under paraplyet?
 • Företagen får jobba med att presentera möjligheterna och alla möjliga jobb och roller inom IT
 • Jobba aktivt för att informera om olika yrkesgrupper inom IT-branchen.
 • Visa på bredden inom IT. Tjejer vill ofta hålla på med något "estetiskt" men tänker inte på den dimensionen inom IT
 • Visa att tekniken kan göra nytta för människor, nytta i vardagen, nytta när man behöver lite extra hjälp
 • Vi ska bli bättre att berätta hur roligt vi har på jobbet och vad vi gör
 • Slå hål på myter om att IT bara är kodning!
 • Ändra namn på IT. Benämn som digital. IT kopplas mer som mjukvara/programmering/kodning medan digitalisering tolkas som mer innovativt och aktuellt
 • Instagram där man kan följa personer på ett IT-företag kanske med ett spel där man själv kan vara med. Följa personer på företaget så att det blir förebilder och personer man kan identifiera sig med
 • Visa på mångfalden av arbeten inom IT-branschen
 • Vi som tjejer prata positivt om att arbeta i IT-branchen
 • Re-branda IT-branschen och låt oss som jobbar i den dela stories om vad man kan jobba inom.
 • Annonsera på hemsidor som Sköna hem, Amelia, Må Bra
 • IT är inte bara teknik. Formulera IT på ett "mjukare" sätt och informera om bredden inom IT. Förr hette det ADB, nu IT det är dags för ett annat begrepp.
 • Visa på att IT är intressant , roligt och inte svårt att lära sig

Rekrytering

 • Utöka ramarna för sökfönstret. Då får du större urval.
 • Främja olikheter. Vid rekrytering så ser man till kraven på kunskap, kravspec. Kön, ålder, etnicitet etc ska ej synas i första gallringen
 • Sänka” krav vid jobbansökningar då männen kommer söka trots saknad kompetens medan kvinnor kommer dra sig tillbaka
 • Skaffa egen adressbok med kvinnor för att rekommendera till lämpliga tjänster
 • Våga tipsa kvinnor om tjänster som du vet finns att söka.
 • Utforma rekryteringsannonser med ”mjukare”, mänskligare värderingar istället för ”knivskarpa kunskaper” så kvinnor kan känna igen sig
 • Hur ska arbetssökande lättare hitta rätt företag? Hur ska vi matcha?
 • Rekrytera tjejer som man ser potentialen för utveckling. Sätt inte målen att endast rekrytera en senior eftersom få tjejer skryter om vad de kan. Medan män kan 5% men säger sig kunna allt
 • Målmedveten rekrytering av kvinnor till företagen. Vi finns! Ge inte upp
 • Beskriv syfte och värderingar snarare än teknikkrav i rekrytering
 • Ta lärdom av andra länder som lyckas bättre med att rekrytera tjejer till tekniska utbildningar och arbeten
 • Fokusera på kvinnliga kandidater. Sätt mål och ge dig inte.
 • Viktigt att fundera över de krav som ställs. Kommer en arbetssökande med rätt personlighet så kanske man kan se om man kan komplettera personens kompetens.
 • Ändra begreppen vad gäller utbildningsnamn, yrkesroller - många kanske är formulerade mot män - kom med nya begrepp som lockar alla.
 • Sluta skriva för långa rekryteringskrav och förtydliga att det är önskemål - kvinnor vill kunna checka av alla krav medans männen kan checka 1 och söka jobbet
 • Ta bort personnummer i CV
 • Om du hittar rätt person utan rätt kompetens kan man utbilda den personen
 • Ha med kvinnor (inte bara HR) på intervjuerna
 • I jobbannonser, skriv att man söker någon med kunskaper i och erfarenhet av något. Superlativer stöter bort tjejer som ofta undervärderar sina kunskaper medan killar övervärderar sina.
 • Värdera kunskaper som kvinnor ”brukar” tycka om t.ex användbarhet, lika högt som teknikkunskaper
 • Skapa mjukare annonser, dvs inte så många hårda krav
 • Låt kvinnor skriva/korrläsa rekryteringsannonser
 • Våga rekrytera outbildade men kompetenta kvinnor. Utbilda sedan!
 • Vid anställningsintervjuer bör det alltid vara både en kvinna och man som intervjuar eftersom man hör och uppfattar olika saker.

Företaget (organisation, ledning och kultur)

 • Våga satsa på dynamik i ledningsgrupper på olika nivåer. Tillåt dynamik. Tillåt att man provar saker.
 • Engagera högsta företagsledningen
 • Mer kvinnor i ledningsgruppen
 • Ändra rollerna, se till att de är attraktiva oberoende av vad du är för gender och sudda ut manligt och kvinnligt
 • Skapa ett klimat som gynnar alla. Sätt en företagskultur där ledningen är drivande för likabehandling i alla led.
 • Konkreta mätbara mål på alla nivåer i företaget.
 • Våga göra fel!
 • Jobba med kultur i bolaget.
 • Ledningen bör närvara vid fika och andra sociala möten för att öppna upp kanalerna mellan personer.
 • Ledare behöver förstå både det kvinnliga o manliga perspektivet och visa i sitt team /ledningsgrupp att alla har lika värde
 • Skapa kvinnliga nätverk inom IT på företag
 • Kan ledningen vara med i jobbsituationer så är det lättare att prata med varandra och återkoppla förbättringsförslag
 • Våga rekommendera varandra
 • Bjud in män till gender balance-diskussioner
 • Ge karriärvägar inom utveckling ute till chef
 • Uppmana ditt företag att stödja class="anchor" ideella föreningar som Hello World, Girls in tech och Datatjej som skapar möjlighet för barn och ungdomar att följa sitt intressen inom IT från tidig ålder
 • Plattare organisation gör att medarbetare bidrar mer till kulturen i företaget
 • Alltid alltid alltid se varje "ojämställd" situation, och sätt ljudliga ord: "Oj, se! Här är det inte rätt!”
 • Enda sättet att påverka är att säga något
 • Ha bara teambuilding-aktiviteter som inkluderar hela målgruppen
 • Se folk som individer, inte tjej och kille
 • Tillåt att tjejer få vara tjej och ändå kunna jobba bland killar
 • Ha utbildningsevent för män
 • Walk the talk
 • Var besvärlig på jobbet och fråga om jämnställdhetspolicy och vilka actions man gör
 • Våga släppa sargen! Både kvinnor och män.
 • Utbilda män i att se mönstret
 • Låt kvinnor vara utvecklare, locka inte med scrum master, projektledning eller test
 • Förutsättningar för kvinnor i organisationer att flytta "i sidled" i bolaget. Att kunna flytta från verksamhet till teknik.
 • Ha ett jämställdhetstänk även vid upphandling av konsulter
 • Flytta inte kvinnliga programmerare till projektledare per automatik. Hur ska vi då får förebilder i arbetslivet?
 • Ställ krav på att jämställdhet prioriteras och jämställdhetsplaner efterlevs
 • Förändra kulturen i bolagen
 • Ta in föreläsare och utbilda inom normkritik och diskrimineringsgrunder 
 • ADDHER för styrelser och ledningsgrupper

Mentorprogram och coaching

 • Var mentor för yngre tjejer
 • Mentorskap genom att ge andra chansen att ta nya roller med kvinnligt ledarskap. Våga släppa makten.
 • Smygcoacha de som behöver hjälp att plats
 • Vara mentor till andra kvinnor
 • Mer mentorskap
 • Mentorskapsprojekt för tjejer med kvinnliga utvecklare som mentorer
 • Vi använder oss av mentorskap där man får en mentor utsedd inom organisationen. Detta för att stärka självkänslan & ha någon att bolla problem med. Leder till att vi vågar ta plats.
 • Tvinga fram mentorskap, ägt och uppföljt av ledningsgruppen för nya medarbetare
 • Mentorskap för kvinnor inom IT både yrkesverksamma och studenter. Låt oss hjälpa och lyfta varandra.
 • Kvinnliga mentorer - mentorprogram redan från studietiden

Förebilder

 • Hitta förebilder. Högt upp! Kvinnliga CPO ex.
 • Visa upp kvinnorna som finns inom IT
 • Presentera/fronta företagets kvinnliga förebilder
 • Förebilder, kvinnliga och manliga!
 • Marknadsföra förebilder!
 • Visa och lyft fram kvinnliga förebilder inom IT i det offentliga rummet.
 • Skicka ut kvinnliga IT-förebilder i skolorna, viss bägge könen att kvinnor kan!

Ge plats, uppmuntra, nätverka

 • Var öppen om dina framgångar/erfarenheter för att inspirera
 • Vi kvinnor måste vara bättre på att boosta varandra öppet, stötta varandra och föreslå varandra till olika roller
 • Se inga hinder, bara möjligheter💪
 • Bort med rädslor, VÅGA!
 • Nätverka mera!
 • Lyft fram kvinnorna
 • Peppa varandra
 • Tänk om hon kan, jag kan med!
 • Gå in på Linkedin och rekommendera kompetenser
 • Rekommendera varandra
 • Addher-event med barn/döttrar för att väcka intresse
 • IT-kvinnorna på företaget äter ibland informell lunch tillsammans.
 • Varför inte gå ihop med andra kvinnliga nätverk.T.ex. med ÅF som vill ha fler kvinnliga ingenjörer. För att fler har en starkare röst och kan ändra samhällsstrukturen lättare
 • Se till att stötta de tjejer som finns i att lära sig att ta mer avancerade roller som expert eller lead
 • Kvinnor är mer kritiska mot varandra än mot män. Vi måste börja stötta varandra.
 • Gläds med andras framgång! (Och sätt punkt.)
 • Lyft fram kvinnor!
 • Fokusera extra på kvinnorna i din närhet. Kvinnliga ledare behöver i dagsläget mer stöttning för att ta plats.
 • Kvinnor kan bli bättre att stötta och lyfta varandra.
 • Mera av att ”ta plats” genom att ge plats
 • Som kvinna, stötta dina kvinnliga kollegor, se dem inte som konkurrenter.
 • Våga rekommendera varandra
 • Skapa fler nätverk för kvinnor inom IT. Trygga forum där kvinnor kan stötta, pusha och inspirera varandra.

Attityder

 • Sluta begära att kvinnor ska bete sig som män. Vi agerar och beter oss olika och det måste accepteras.
 • Mer insikt vad man gör. Så det känns säkert att satsa på.
 • Alla har saker som kan bli bättre och det bör alla inse
 • Låt tjejer vara tjejer
 • Skit i perfektion! Good enough is good enough
 • Markera med hjälp av Mias Törnbloms tips när härskaren är framme 
 • Ändra den svenska attityden att man måste ha talang för ett ämne för att lyckas. Det viktiga hårt arbete, ambition räknas inte.
 • Låt alla vara den de är! (apropå "låt tjejer vara tjejer" :-( )

Övriga godbitar

 • www.igeday.com-tjejer som inspirerar tjejer i ålder 12-19
 • Se till att männen vabbar och tar föräldraledighet
 • Aktivt stötta män att ta föräldraledighet
 • Vi behöver få fler branscher att samarbeta med varandra som t.ex. skolan och IT-företag.
 • Skapa en app för att testa av jämställdhet. Se till att människor i ledande positioner använder den. Jämför resultaten!
 • Alla minoriteter behöver stöd o pepp o push att våga kliva utanför bekvämlighetszonen
 • Sätta mer fokus på att lösa samhällsutmaningar och sätta effektmål som är större än leveransspecen.
 • Jag tror man aktivt måste ’styra’ från politiskt håll att processen måste ’forceras’ mer. Som Sergio de Brito sa, ’männen får tåla lite förfördelning nu’!! Takten är för långsam nu ..
 • Ge rätt människa med rätt intresse möjlighet till utveckling, t.ex. trainee
 • Staten måste bidra, t ex en organisation som bidrar med pengar och stöd. Besöka skolor och marknadsföra IT precis som det görs med Ung Företagsamhet
 • Utbilda i vad ojämnställdhet är så alla lär sig känna igen beteendena.
 • Våga se hur det ser ut i verkligheten. Vilka synsätt finns representerade i de organisationer som vi arbetar i.

KONTAKTPERSON
 • Therese Sinter
  Therese Sinter
  Nationell #addher-driver
  070-361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Topp 3 tips

De tre tips som röstades fram som de viktigaste/bästa under eventet var:

 • Lyft fram kvinnliga förebilder
 • Ut i skolorna och inspirera
 • Kvinnliga mentorer