Våra #addher drivers om Gender Balance
OM OSS
GENDER BALANCE

Våra #addher drivers om Gender Balance

Sveriges största nätverk för kvinnor inom IT-branschen, #addher, drivs av passionerade kvinnor runt om i landet. Vi har ställt tre snabba frågor för att få veta mer om hur de driver nätverket och vad de gör för konkreta insatser för en jämnställd bransch.

Malin Löfgren, Linköping & Norrköping

Varför är du #addher-driver?
- Då kvinnor är väldigt underrepresenterade inom IT-branschen så vill jag vara med och främja vår framfart och lyfta kvinnor, och på så sätt inspirera fler att jobba inom området. Sen är det också väldigt kul att få vara med och planera event ihop med alla dessa kvinnor!

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- En viktigt del är att tänka på hur vi skapar vårt rekryteringsmaterial. Att vi tänker på hur vi formulerar annonser, marknadsföringsmaterial och upplägget på intervjuer.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Var uppmärksam och säg ifrån om du upptäcker att något inte går i linje med gender balance-tänket. På så sätt kan vi bidra till att öka medvetenheten!

 

Catta-Rina Nordensson Hallén, Örnsköldsvik

Varför är du #addher driver?

- Jag ser möjligheten att skapa nya kontakter, visa att IT och Tech är en intressant bransch och att vi behöver vara fler kvinnor.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Att visa att vi finns, att vi har en mängd olika bakgrunder, kunskaper och att det finns plats för fler.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- En blandad arbetsplats skapar dynamik, bra erfarenhetsutbyte och en balanserad arbetsmiljö. Jämställdhet är en förutsättning för ett levande samhälle.

 

nanette_knutsen_150x117.jpg

Lisa Kristiansen, Göteborg & Borås

Varför är du #addher driver?
- Jag känner att jag får göra skillnad i branschen, som att koppla ihop folk med varandra, vilket i sin tur låter andra kvinnor hitta inspiration hos varandra eller bli varandras förebilder eller inspiration. Det motiverar mig!

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Det kopplar jag ihop med den tidigare frågan. Man behöver förebilder! Se de kvinnor som inspirerar dig eller visar hur branschen är. Jag tror det är många som missuppfattar eller inte ser hur stora möjligheter man har inom IT-branschen. Därför är det bra med initiativ så som #addher.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Gender balance bidrar till en balans på jobbet, och även en bättre dynamik på kontoret och i olika projekt. Jag tror även det skapar en dialog om utmaningar eller hinder och att det på så vis är enklare att skapa förståelse från båda håll.

 

Caroline Burvall, Stockholm

Varför är du #addher-driver?
- För möjligheten att inspirera och motivera många drivna kvinnor, samt visa på styrkan i att nätverka och bygga kontakter för framtiden.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Att visa vilka olika karriärvägar det finns inom IT-branschen, samt att olika bakgrunder behövs för att kunna vara med och bidra till skillnad – speciellt för de som är intresserade att verkligt förändra världen. Teknik är i framkant och i branschen finns mycket att göra.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Både män och kvinnor är lika viktiga i att skapa balans. Vi kan inte bara stå och prata kvinna till kvinna om det här, utan vi behöver få med oss männen på samma spår. Gender balance kan bara skapas genom acceptans och förståelse för de utmaningar som finns från båda håll.

 

camilla_garbergs_150x117.jpg

Camilla Garbergs, Borlänge

Varför är du #addher-driver?
- Jämställdhet är inte enbart en trevlig bonus, det är en avgörande faktor för att framtidens näringsliv och för ett hållbart samhälle. Att vara med att skapa en mångsidig och inkluderande bransch är mitt sätt att försöka göra världen lite bättre.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Krossa myter om IT, visa på bredden av möjliga roller inom Tech, lyft fram dina kvinnliga kollegor (#addher) och synliggöra kvinnliga Tech-förebilder.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Främja likabehandling och inkludering. Synliggöra utmaningar och våga vara obekväm i vissa situationer.

Alejandra Montenegro Cerin, Luleå

Varför är du #addher-driver?
- Jag är #addher-driver för att jag är glad och stolt över den här rörelsen. Vi har ett forum där kvinnor får lyftas fram och våga ta plats samtidigt som de skapar och stärker relationer med varandra.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Idag så tror jag det saknas kännedom om vad IT/Tech faktiskt är och kan vara, hur arbetsplatsen är och vad man faktiskt gör. Det är en arbetsplats som kan vara otroligt social med många grenar och kompetensområden. Men vi behöver informera och synas ute, så att detta når alla och inte enbart de som redan är inom branschen. Kvinnor behöver vara mer representerade och synliga vid marknadsföringen vid konkret information.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Det är viktigt att alla kan vara sig själv och känna att man är välkommen och inkluderad oavsett bakgrund och identitet. Fler erfarenheter och perspektiv främjar även utveckling, dynamik och förståelse.

 

Helle-Malre-Williams-Yeagers_150x117.jpg Tina Josty, Helsingborg & Malmö

Varför är du #addher-driver?
- Jag vill gärna hjälpa till att visa att det inte är så "farligt" att vara kvinna i IT-branschen. Vi är många som trivs väldigt bra.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Se till att hitta tjejerna redan innan de hunnit välja yrkesväg.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Gender balance handlar inte om att anställa kvinnor för att de är kvinnor, utan för att de kan göra ett lika bra jobb som män.

 

Emma Nicklasson, Karlstad

Varför är du #addher-driver?
- Jag är #addher-driver för att jag tycker att det är ett väldigt viktigt initiativ.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Visa att alla kan jobba inom IT genom att synas i olika sammanhang, särskilt lägre ner i åldrarna. Vi måste visa att man inte behöver vara en ”gamer-kille” för att kunna arbeta inom Tech.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Gender balance handlar för mig om att skapa en social miljö där kön inte är relevant, alla passar in, känner sig trygga och ingen särbehandlas.

 

Gabriela Chabo, Örebro

Varför är du #addher-driver?
- Att vara #addher-driver har varit en självklarhet för mig sedan dag ett på Sogeti. Jag var det redan första gången som jag blev anställd på Sogeti, mellan 2017–2018. När jag kom tillbaka 2021 så fanns det redan två ”driver”, men det föll mig naturligt att engagera mig och driva på – och det med tanke på hur många i min stad som känner mig sedan tidigare och känner mig på grund av min aktivitet på LinkedIn.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Jag rekommenderar alla som undrar vad de ska satsa på, eller är fundersamma på vad de ska göra, att satsa på just IT/Tech. Dessutom visar jag mycket på mina privata kanaler om hur kul det är i branschen. Jag letar själv kvinnor på LinkedIn att rekrytera till Sogeti Örebro.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Mitt främsta motto är nog att det inte bara är killar och män som jobbar med IT. Det finns otroligt många duktiga kvinnor och dessutom är IT/Tech framtiden, så varför inte satsa på det och bryta normen. Det finns oerhört mycket kul man kan göra och alla behöver inte vara utvecklare/programmerare. Det finns flera olika roller. Och om jag trivs så kan nog andra trivas. Jag är kvinna med skinn på näsan och som både syns och hörs. Jag trivs väldigt bra i en "mansdominerad" bransch men det är just det där med "mansdominerad" som jag vill få bort. Det ska vara ”same-same". Men nog behöver man vara en stark kvinna för att orka stå ut och klara av det, man får inte vara rädd för att vara ensam eller för att det kan uppstå situationer där en kan vara ensam kvinna med kanske trettio andra män.

Therese Johansson, Västerås

Varför är du #addher-driver?
- Jag är #addher-driver för jag brinner för att få fler kvinnor att både hitta och stanna kvar i IT-branschen.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Jag tror mycket på synlighet, att visa på bredden av IT/Tech-roller, att visa att vi är många som trivs och utvecklas inom den här branschen. Jag tror det är viktigt att det finns förebilder som syns och hörs så att branschen avmystifieras. Dessutom handlar det också om att visa upp alla coola lösningar som vi på olika sätt bidrar till, det borde räcka för att locka alla, både kvinnor och män till IT/Tech.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Jag tror att alla arbetsgrupper fungerar som bäst när det är en blandning av människor, oavsett om det är kön, ålder, kompetens, etnicitet och så vidare.

 

Petra Söderberg, Sundsvall

Varför är du #addher-driver?
- Jag ser det som viktigt att vi kvinnor hjälps åt för att öka antalet kvinnor inom IT-branschen och #addher-nätverket ger en möjlighet att göra det, till exempel genom att lyfta fram varandra via #addher-awards, skapa nätverksarenor där vi kan träffas och utbyta erfarenheter med mera.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Jag tror att vi behöver använda flera olika spår för att nå det. Allt från att börja tidigt, redan på högstadiet, och informera om alla olika roller som faktiskt finns inom IT, att det inte bara är "hårda roller" och "utvecklare som sitter och kodar". Det finns så mycket mer. Du kan vara detektiven som testar, analytikern som jobbar med dataanalys, Scrum Mastern som håller ihop det hela och skapar förutsättningar och så vidare. Det är också viktigt med möjlighet till samarbeten genom olika utbildningsinstanser såsom YrkesAkademin och Edugrade etcetera, för de som omskolar sig och självklart även samarbeta med lokala universitetet.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Likabehandling och jämställdhet är otroligt viktigt. Det är värdefullt med en balans oavsett kön, bakgrund eller identitet. Man behöver titta på "hela personen", både "hårda" och "mjuka" delar och hur de bidrar till totalen, att hitta dynamiken i en grupp.

 

Jenny Lindmark, Västerås

Varför är du #addher-driver?
- Det finns så många briljanta kvinnor och tjejer i branschen och jag tror vi kan pusha, stötta och hjälpa varandra framåt ännu mera. Jag tror också mycket på att visa ungdomar som står inför att välja yrkesbana att det finns kvinnliga förebilder i branschen.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Att redan tidigt skapa ett intresse hos ungdomarna för branschen och visa på att det finns många olika roller och utvecklingsmöjligheter, att det finns en bredd som gör att den passar många. Vi måste också bli mer synliga och tydligare förklara hur branschen skapar lösningar som faktiskt kan göra skillnad på riktigt – som bidrar till att göra vår värld bättre.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- En bra mix av kvinnor och män gör att vi får mer trivsamma arbetsplatser och skapar bättre lösningar till våra kunder då vi får in fler perspektiv.

 

Zanne Stricker Hiob, Stockholm 

Varför är du #addher-driver? 
- Jag är #addher-driver för att jag vill vara med att ge möjligheten att lyfta, motivera och inspirera alla fantastiska kvinnor vi har inom denna bransch. Och att även ha chansen att nätverka och bygga kontakter för framtiden.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen? 
- Att synliggöra IT-branschen, och vilka möjligheter det finns, även för kvinnor. Visa att det går att ha en karriär, men även att det går att ha en familj också - att man inte måste kompromissa med något. Men även att det gå att få en otroligt rolig roll inom denna bransch oansett vilken bakgrund och kunskap man har.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance? 
- Alla är viktiga för att få till en balans. Vi måste även involvera männen i detta, och jag tror på viktigheten i att vi även synliggör vilka utmaningar det finns från alla håll.

 

Rebecka EvansRebecka Evans, Stockholm

Varför är du #addher-driver?
- För att jag vill göra IT-branschen naturligt attraktiv för kvinnor att kliva in i. Att lyfta, pusha och motivera kvinnor som kanske fortfarande funderar – eller att nå ut till de som pluggar och informera om möjligheter efter studierna. Och sist men inte minst samla oss som redan är i branschen och öppna dialoger och samarbete oss alla sinsemellan.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
- Jag tycker att företag kan fråga kvinnor redan inom branschen, som är på väg in, och framför allt de som inte har valt IT än. hur en attraktiv arbetsplats ser ut för dem. Samt att peppa kvinnor som är på väg in eller inte har bestämt sig än att det här är just rätt bransch för dem.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
- Vi behöver se till att kvinnor vet att de kan och skapa miljöer som de vill kliva in i.

 

Roaa_Salim_150x117.jpg

Susanne Söderberg, Jönköping

Varför är du #addher driver? För mig är det en självklarhet att stötta synliggörandet av kvinnor i en tuff bransch och jag bidrar gärna till att skapa möjligheter för kvinnor att ta mer plats och synas bättre.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen? Jag tror att vi behöver rikta oss mer till framtidens IT/Tech-kvinnor, kanske redan på högstadiet och försöka locka och inspirera till de IT/Tech-utbildningar som idag har färre sökande tjejer.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance? Mångfald är otroligt viktigt ur många perspektiv och en jämn balans mellan män och kvinnor tillför så mycket positivt till en arbetsplats.

 

Selma Abbassi, Gävle

Varför är du #addher driver?
För att jag vill att IT-branschen ska vara en naturlig plats för kvinnor att arbeta i och för att jag brinner för att fler kvinnor är med och skapar samhällets framtida teknik.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen? Att vi upprätthåller en jämn och varierad kvinnorepresentation inom olika områden men också att vi avmystifierar idén om att systemutveckling och kodande är något som inte passar kvinnor. Det finns många egenskaper som kvinnor besitter som gör de till extremt bra utvecklare.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance? Jag tror att vi gynnas av att ha jämställda arbetsgrupper då vi får bättre och mer nyanserade lösningar ju fler samhällsgrupper vi inkluderar.

 

Beatrice Schenell, Gävle

Varför är du #addher driver?
Genom addher får jag träffa kvinnor som inspirerar mig och lär mig nya saker. Jag hoppas även att jag via addher kan göra detsamma för andra.

Vilka är dina främsta tips för hur vi får in fler kvinnor i IT-/Tech-branschen?
Vi behöver synliggöra och kommunicera de möjligheter som finns inom IT/ tech. Vilken skillnad vi gör och vilka problem vi löser i samhället med hjälp av tekniska lösningar.

Vad är ditt motto när det gäller att driva på gender balance?
Vi som utvecklar IT lösningar behöver representera olika användargrupper för att uppnå  en hög användbarhet.


Nyfiken på nätverket och vad som görs? Ta en titt här!

 
 

KONTAKT
  • Therese Sinter
    Therese Sinter
    Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti/Nationell #addher-driver
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Diversity & Inclusion Policy
En poddserie som slår hål på fördomar