JOBB
DNA

Förmåner

Du som anställd på Sogeti är vår absolut främsta tillgång och vi ser det givetvis som en av våra viktigaste uppgifter att ta väl hand om dig. Vi är därför lyhörda och ständigt på jakt efter lösningar som gör att du kan leverera ett strålande jobb.

Kollektivavtal och försäkringar

Hos oss kan du känna dig trygg som anställd, vi har via vår arbetsgivarorganisation Almega tecknat kollektivavtal. Det här innebär att vi kan erbjuda dig ett mycket förmånligt paket bestående av tjänstepension och försäkringar som vi är mycket stolta över. Det här ger dig ett mervärde jämfört med många andra arbetsgivare i IT-branschen.

Kombinera arbete med familj

På Sogeti är det viktigt att medarbetare har balans i livet och känner att man kan kombinera arbete med familj. Sogeti ser därför positivt på att alla våra anställda ska kunna vara lediga med sina barn. Vi ha exempelvis förstärkt föräldralön vid föräldraledighet, vi är flexibla med uppdrag och arbetstider, våra chefer är också lediga med sina barn och vi ser att en glädjande stor och fortsatt växande andel av våra manliga anställda är med och delar på föräldraledigheten.

För några år sedan utökade vi även våra förmåner för att främja familjelivet genom att införa IVF- och barnlöshetsbehandlingar mot bruttolöneavdrag. Förmånen kring IVF vänder sig till samtliga anställda, oavsett kön.

Friskvårdsbidrag och inspirerande hälsosatsningar 

Utöver det som följer med kollektivavtalet vill vi också nämna friskvårdsbidraget och vår friskvårdssatsning SuccESS. Det är ett initiativ där hela företaget engagerar sig och tillsammans uppmuntrar varandra till ett hälsosammare liv. Du får även bidrag för massage och naprapati för att vi vet att du som sitter framför datorn på dagarna och i övrigt lever ett stillasittande liv annars kan få problem med nacke och rygg och det vill vi att du skall undvika. Skulle du ändå bli sjuk så får du hjälp via vår företagshälsovård eller genom att vi sponsrar dina besök i öppenvården så att du snabbt skall få hjälp.

Gemensamma träffar och tillhörighet

Vi satsar också på att alla anställda ska känna tillhörighet. Det är ju extra viktig för dig som jobbar som konsult och ofta kan befinna dig utanför Sogetis väggar. Vi anordnar därför regelbundet teamträffar, kontorsfester och stora företagsgemensamma arrangemang. Därutöver arbetar vi aktivt med kompetensområden där man får ett enormt bra utbyte med personer som jobbar med samma arbetsområde som man själv. Det finns även utrymme för egna initiativ till engagemang genom olika klubbar och föreningar. Här söker vi alltid efter eldsjälar som kan vara med och bidra.

Att jobba på Sogeti och som konsult innebär att man hela tiden har möjlighet att befinna sig i framkanten av teknikutvecklingen och att få vara med i nya och spännande sammanhang. Samtidigt erbjuder vi en gedigen bas och gemenskap att stå och falla tillbaka på.

Exempel på förmåner vi erbjuder dig:

 • Bonus (resultatbonus, certifieringsbonus och rekryteringsbonus)
 • Försäkringar
 • Föräldraförmån
 • Företagshälsovård
 • Motion och friskvård
 • Tjänstepension
 • Förstärkt tjänstepension
 • Peronalbilskoncept
 • IVF och barnlöshetsbehandlingar
 • Ögonlaser
 • Rabatter

Aktiviteter och sociala förmåner:

 • Nationella och lokala kompetensområden
 • Konst
 • Fika och frukt
 • Fester och Sogetidagar

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Pernilla Wranéus
  Pernilla Wranéus
  HR-direktör, Sogeti Sverige
  08-53 68 32 76