Agil projektledning
LÖSNING
AGILE

Agil transformation

Takten ökar för hur vår omvärld förändras. Organsationer behöver vara snabba på att ställa om, anamma det nya och samtidigt jobba utefter de förutsättningar som finns. Företag som snabbt kan ställa om och förändra sina arbetssätt, är också mer framgångsrika än andra. Hur snabbt agerar ni på förändring? Vi på Sogeti hjälper dig och din verksamhet med att komma igång med er agila transformation så att även ni hänger med i svängarna!

Resan börjar här. Förändringar behöver ske av olika anledningar, och de drivande faktorerna är många. Det kan röra sig om ändrad lagstiftning, förbättring av produktivitet och att öka lönsamhet.

Utmaningarna med att göra förflyttningen snabbt och effektivt, samtidigt som alla ska förstå sina nya roller, trivas och utvecklas, kräver ett ordnat och strukturerat sätt. Med erfarenhet av agila transformationer minskar risken att stöta på motstånd från verksamheten.

Anpassnings- och förändringsförmåga är avgörande i dagens snabbt föränderliga landskap. Och förutsättningen för att kontinuerligt kunna anpassa sig efter nya krav och leverera rätt verksamhetsnytta är att arbeta agilt från beställare till slutkund.

Om det råder tveksamheter kring de nya arbetssätten, metoderna och verktygen faller medarbetarna lätt tillbaka i gamla vanor. Stora förändringar behöver därför kontinuitet, uthållighet och tydlig kommunikation i hela organisationen. Vi stöttar er under hela resan så att den agila transformationen blir lyckad och lönsam.

Det här är de vanligaste utmaningarna som våra kunder stöter på:

 • Kommunikationen i förändringsarbetet är omständig
 • Vi får inte med alla på tåget i förändringsarbetet
 • Organisationen har svårt att anpassa sig och välkomna förändringar för att processerna är krångliga och målen är otydliga
 • Vi måste ständigt förhålla oss till nya och ofta otydliga krav
 • Vi arbetar i silos och i hierarkiska strukturer som påverkar ledtider
 • Vi har verktygen men få använder dem eller förstår värdet av dem
 • Vi saknar en roadmap för vår agila transformation

Känner ni igen er? Vilka av dessa utmaningar har ni i er organisation? Hör av er så tar vi tag i dem!

Så hjälper vi till

På Sogeti har vi lång erfarenhet av att framgångsrikt leda agila transformationer och har hjälpt kunder genom deras transformationsprojekt, från idé och genomförande, till uppföljning och förvaltning. Genom Sogetis DevOps Assessment & Roadmap hjälper vi våra kunder att förstå nuläget, tar fram önskat läge samt vägen dit. Analysen tar hänsyn till redan pågående initiativ inom organisationen samt beroenden. 

Kickstarta er agila transformation

Vad kan vi göra för att snabbt komma igång och ge svar på frågorna som finns om agil transformation? Vi erbjuder exempelvis följande kickstarts som tar 1-2 timmar beroende på arbetsgruppens storlek. Våra kickstarts är ett bra och konkret första steg på er transformationsresa. 

Agile Workshop
Under denna workshop ger vi en kort introduktion till agilt arbete och visar på fördelarna med att anamma ett agilt mindset. Genom interaktiva övningar och diskussioner kan vi illustrera hur våra agila leveransteam kan hjälpa till att nå affärsmål på ett snabbare och mer flexibelt sätt.

Agile Transformation Assessment
En agil transformationsbedömnings-workshop där vi identifiera nuvarande utmaningar och potential för förbättring. Genom att dela insikter och rekommendationer kan vi visa på hur våra agila leveransteam kan hjälpa till att lösa problem och driva fram framgångsrika transformationer.

Agile Transformation PoC
Under denna workshop utför vi en snabb PoC (Proof-of-Concept) där vi visar på praktiska exempel och resultat av att arbeta med våra agila leveransteam. Genom att ta ett specifikt område eller en mindre utmaning kan vi demonstrera fördelarna med agila metoder och hur vi kan leverera konkreta resultat på kort tid.

Agila experter och team

Vårt sammansvetsade team av experter leder er agila transformationsresa med hjälp av spetskompetens via utvalda roller eller via handplockade, tvärfunktionella team som accelererar er resa.

Agile Enterprise Coach: En erfaren mentor som guider er organisation i er agila transformation, hjälper till att etablera en stark agil kultur och driver kontinuerlig förbättring.

Agile Quality Coach: En coach som hjälper er organisation att definiera kvalitetsmålen och vägen fram till dessa. Med sin expertis inom verktygsval, uppföljning och kvalitetssäkring guidar denna coach er till enastående resultat och skapar en kultur av ständig förbättring och excellens inom kvalitetsområdet.

Agile Coach: En coach som är en expert inom agila metoder och principer som arbetar nära team på en operativ nivå. Dennes roll är att stödja och guida teamet i att implementera agila arbetssätt, främja samarbete och självstyrning, samt lösa eventuella utmaningar som uppstår. Genom coachning och träning hjälper de teamet att nå sin fulla potential och leverera värde på ett agilt sätt.

Scrum Master: En expert som leder och stöttar teamet genom att tillämpa agila principer och säkerställa en smidig arbetsprocess.

Product Owner: En ansvarig för att definiera och prioritera produktens krav, med fokus på att maximera kundvärdet och leverera en framstående produkt.

Change Manager: En specialist som hanterar och leder förändringsinitiativ inom er organisation, och säkerställer en smidig övergång till det agila arbetssättet.

Release Train Engineer: En expert som koordinerar och leder den övergripande tågverksamheten inom er agila utvecklingsprocess, och säkerställer att leveranserna sker i tid och med hög kvalitet.

Agila utvecklare: En skicklig utvecklare som är specialiserade på att verka inom en agil kontext, och bidrar till att utveckla och implementera era projekt på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

Quality Engineer: En specialist som fokuserar på att säkerställa och förbättra kvaliteten i era leveranser genom att implementera teststrategier, automatiserade tester och kontinuerlig integration.

DevOps Engineer: En expert på att integrera utveckling och drift för att säkerställa en sömlös och effektiv programvaruleverans. Denne hjälper till att automatisera processer, hantera infrastruktur och säkerställa kontinuerlig integration och distribution för att optimera er utvecklingscykel. Med dennes tekniska expertis och agila tankesätt förbättrar DevOps Engineer er utvecklingsmiljö och accelererar produktleveransen.

Lär känna några av våra experter

− Jag heter Maria Dahlström och arbetar som Agile Enterprise Coach. Jag kommer gärna ut till er och pratar om möjligheterna med agila metoder och agil organisationsutveckling. Organisationer som lyckats med sitt införande av agila arbetsmetoder har bevisats vara mer flexibla, innovativa och lättrörliga, vilket både gynnar effektivitet, produktivitet och lönsamhet. 073-041 13 64

− Jag heter Fredrik Scheja och ingår i vårt nationella team av agila experter. Över lång tid har vi byggt en omfattande kompetensbas, som vi kombinerar med era verksamhetskunskaper för att skapa optimala tvärfunktionella team och en stark agil kultur. I min roll som Agile Quality Coach pratar jag gärna mer med er om, men även hur ni säkerställer leveranser i rätt tid och av hög kvalitet. 070-345 27 13

− Jag heter Fredrik Vestin. Jag har arbetat som Agile Coach i fler år och berättar gärna mer om det viktigaste för ett framgångsrikt agilt arbetssätt, starka team! Jag tror på individen och interaktionens kraft och fokuserar på att främja starka samarbeten, möjliggöra effektiv kommunikation och bygga högpresterande team för att driva framgång. 070-698 25 56

Vill ni veta mer?

Hör av er, så kopplar vi ihop er med någon av experterna i våra agila transformationsteam. 

KONTAKTPERSONER
 • Emil Lundgren
  Emil Lundgren
  Agile Transformation Lead
  073-032 29 09
 • Maria Dahlström
  Maria Dahlström
  Agile Transformation SME
  073-041 13 64

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • fredrik scheja
  Fredrik Scheja
  Agile Transformation SME
  070-345 27 13
 • Fredrik Vestin
  Fredrik Vestin
  Agile Transformation SME
  070-698 25 56

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Sogetis Lean-Agile Center of Excellence

Sogetis Lean-Agile Center of Excellence (LACE) är en del av kärnan och motorn i er transformation.  LACE leder, coachar och stöttar med ”Best Practice” och expertis. Vi guidar i er agila transformation med utbildning och coachning i agila principer, processer, metoder och de verktyg som behövs för att lyckas med er transformation. LACE hjälper er också att mäta och följa upp så att er förflyttning går enligt plan och att ni få ut de effektmål som satts upp.

LACE