NYHETER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Sogeti Umeå utökar sin AI-satsning

Efterfrågan på IT-lösningar med AI (Artificiell Intelligence) ökar kraftigt. Sogeti Umeå, med kunder i de fyra Norrlandslänen, har sedan flera år en fokuserad satsning på kompetens, utveckling och projekt inom AI, som en del i Sogetis nationella fokus på området. Nu utökar Sogeti Umeå satsningen ytterligare.

Sogeti Umeå storsatsar på AI och teamet växer med ytterligare medarbetare och kompetens.

– Potentialen med AI börjar bli känd, både i privat och offentlig sektor. Fler förstår att AI kan bidra till effektivare arbete och en ökad affär. Vi måste helt enkelt utöka vårt AI-team för att möta kundernas förfrågningar, berättar Johan Tegman, Team Manager på Sogeti Umeå.

Olika bakgrund stimulerar utveckling

Petter Lindgren, Elin Eriksson, Johan Mollevik, Alexandre De Spiegeleer och Moa Edin är några av experterna som ingår i AI-teamet på Sogeti Umeå. De tror att framgången för Sogeti Umeå ligger i en medveten satsning på samarbete mellan olika kompetenser, det vill säga teammedlemmarnas specialistområden; datavetenskap, statistik, fysik och industriell ekonomi, med en gemensam inriktning mot AI och maskininlärning.

AI-team_fotograf_Per_Adsten_namn_på_bild_500_new.jpg

– Olikheterna har betydelse och ger resultat när vi jobbar tillsammans. Tillsammans kan vi hitta nya och spännande infallsvinklar och stimulera varandra till ytterligare utveckling, beskriver Petter Lindgren.

– Efter att ha jobbat som utvecklare ett tag känns det extra kul att vara tillbaka och jobba med dataanalys, säger Moa Edin, som är helt ny i gruppen med statistik som specialisering.

AI för vården

Att använda AI för bedömning av patientflöden är ett av de konkreta användningsområden som teamet på Sogeti i Umeå arbetar med. Sogeti Umeå har tillsammans med sjukvården inom en region utvecklat AI-modeller runt vårdtider och beläggning av patienter inom intensivvården. Syftet är att mer träffsäkert kunna förutse behovet av bäddar och resurser i form av personal.

– AI-lösningen skulle kunna bidra till en jämnare arbetsbelastning vilket indirekt kan medföra högre patientsäkerhet, säger Petter Lindgren.

I takt med att lösningen matas med uppgifter har träffsäkerheten ökat och är nu tillräckligt hög för att börja användas på klinik.

– Även om en AI-baserad lösning har en viss ”intelligens”, måste resultatet fortfarande sättas i sitt sammanhang. Om till exempel något oförutsett händer en patient under dagen, kommer systemets prediktioner gjorda på morgonen vara utdaterade, och en mänsklig bedömning av patienten är extra viktig. Uppdraget känns oerhört meningsfullt utifrån dess samhällsnytta samt att vi kan bidra till en förbättrad arbetssituation för vårdpersonalen, säger Elin Eriksson.

AI för skogen

Sogeti i Umeå arbetar också i AI-projekt för att rädda den svenska skogen. Sogeti har utvecklat en AI-lösning, Geo Satellite Intelligence, för att upptäcka skadad skog baserat på satellitdata. Skadad skog har lägre nivåer av klorofyll, vilket framgår som en färgskillnad via infraröda bilder. Skillnaden är extra tydlig exempelvis vid barkborreangrepp som blivit allt vanligare som ett led av klimatförändringarna. I samarbete med skogliga intressenter har man också tagit fram en lösning för att uppskatta förändringar över tid. Den ger en indikation om skador och möjlighet att rädda värdefullt timmer. 

– Vi kan också se om skogen är så pass allvarligt skadad att den gör bättre nytta genom att stå kvar och gynna den biologiska mångfalden, säger Alexandre De Spiegeleer.

– Den mänskliga förmågan kommer alltid behövas, men AI öppnar för prioriteringar för att använda mänskliga resurser inom områden där data inte bedöms vara tillförlitliga, beskriver Johan Mollevik.

Sogeti Umeå har flera AI-projekt på gång för ytterligare utveckling av hur satellitdata kan nyttjas för bedömning av skog.

Sogeti startade satsningen inom AI, i samband med att European Space Agency (ESA) tillgängliggjorde satellitdata i ambitionen att stimulera utvecklingen av en europeisk rymdindustri.

– I och med Umeåkontorets täta kontakt med kunder inom skogsindustrin var det ett naturligt steg för starten att bygga AI-lösningar. Men erfarenheter och kompetens som kontoret byggt genom AI-lösningar för skogen går att tillämpa inom en lång rad områden. Nu kommer som sagt AI in som en viktig beståndsdel i lösningar för många olika sektorer och därför utökar vi vår AI-satsning i Umeå, och bygger vidare på vårt team med målet att med AI:s hjälp förbättra världen – snabbt. Det här är uppdrag som både attraherar och engagerar, det är tydligt, avslutar teamchef Johan Tegman. 

 

Fakta: Vad är AI (Artificiell Intelligence)
Förenklat kan AI beskrivas likt en ”dator” som utför en intelligent uppgift. Det vill säga att den hittar regler och samband bakom större datormängder och dra slutsatser ur tidigare erfarenheter. Vartefter ytterligare fakta och parametrar tillförs, blir resultatet säkrare och de operationer som ”datorn” utför blir med tiden mer träffsäkra. Det lärande steget kallas även maskininlärning (Machine Learning).

Artificiella Neurala Nätverk (ANN) är en kombination av avancerade algoritmer vilka ger signaler enligt ett mönster som påminner om en föreställning, om vad som sker i den mänskliga hjärnan. Med en inlärningsprocess, som kallas att träna nätverket, är det möjligt att åstadkomma en slutledningsförmåga som ytterligare liknar funktionen i naturligt neurala nätverk dvs. den mänskliga hjärnan. Skillnaden är att (ANN) inte påverkas av vare sig hunger eller trötthet.

KONTAKT
 • Johan Tegman
  Johan Tegman
  Teamchef, Umeå
  076-803 06 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Petter Lindgren
  Petter Lindgren
  Senior Data Scientist, Umeå
  070-337 20 84

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.