Beautiful Delivery
LÖSNING
DELIVERY

"Beautiful Delivery à la Sogeti"

Vår passion för teknologi innefattar även en passion för snabba och agila leveranser av hög kvalitet. Med vår Beautiful Delivery-ansats säkerställer vi detta och stöttar samtidigt innovation i din verksamhet på ett effektivt sätt.

2 effektiva processer som säkerställer leveranser av toppklass

I grunden är det två processer som pågår parallellt i det vi kallar "vacker leverans" (Beautiful Delivery), en autonom teamleverans som kombinerar välkända metoder som Design Thinking, Lean Startup, Service Design, Scrum, Kanban, med flera.

image30cp.png

1 – Konstant experimenterande och innovation

Den ena processen är det konstanta experimenterandet (den vänstra delen av bilden ovan) som främst handlar om att så enkelt som möjligt bevisa att något fungerar med riktiga användare. Det börjar med en idé (antaganden) som måste uppfylla ett antal grundläggande kriterier, som att de är i linje med övergripande affärsmål; att de kan bli lönsamma, att de går att realisera (lagligt, praktiskt, skala upp, och så vidare), att de är etiskt hållbara, etc.

Därefter prioriteras idéerna för att i nästa steg bygga en prototyp som går att testa med riktiga användare, på enklast möjliga sätt. Det finns många typer av prototyper, varav ett exempel är det vi kallar för "Trollkarlen från Oz", där det är en människa som agerar i systemets ställe, till exempel för att testa en idé om en chatbot. Det är viktigt att man mäter så mycket som möjligt när man testar sin prototyp, både vad användarna säger och vad de faktiskt gör, då det oftast visar sig vara olika saker.

Nästa steg är att utvärdera om de mätningar man gjort underbygger den idé (de antaganden) man hade från början eller inte, och därifrån konstatera om den borde genomförbar, om fler tester behövs eller om man redan i detta skede förkastar idén. Oavsett är det viktigt att man funderar på och formulerar sina lärdomar, så att man kan dra nytta av dem när man går vidare med den eller andra idéer.

Denna typ av experimenterande pågår i korta iterationer, och under en tvåveckors-period (en sprint) kanske man gör 5-10 tester. För att stödja denna process använder vi välkända ramverk, som Design Thinking och Lean Startup, och särskilt viktigt är kartläggningen av kundresan (Service Design) för att se hur användarens behov möts i olika kanaler, av olika anställda, interna system, partners och deras system samt även konkurrenter.

2 – Agil och snabb produktionsprocess av hög kvalitet

Den andra processen, produktionsprocessen (högra delen av bilden ovan), handlar om att ta det man bevisat som en hållbar och genomförbar idé och bygga det så effektivt som möjligt. Här jobbar vi med en agil process, vanligtvis i tvåveckorscykler (sprintar) och med dagliga avstämningar, där samtliga individer i det autonoma och tvärfunktionella teamet äger och genomför samtliga aktiviteter, kvalitet, säkerhet, personlig integritet, etc.

Tillsammans tar vi ansvar hela vägen från att upptäcka behov till drift och förvaltning i produktion (driftsättning, support, felrättning, etc.). Helt avgörande för att både leverera snabbt och med hög kvalitet och säkerhet är att man automatiserar så mycket som möjligt, så att när exempelvis en utvecklare uppdaterar koden i ett repository så kommer det automatiskt att leda till ett bygge som testas och, om testet faller väl ut, driftsätts, för att sedan direkt vara tillgänglig för användarna. Det kan innebära att även infrastruktur som virtuella maskiner, containers, etc., byggs upp eller avvecklas automatiskt efter behov, till exempel beroende på hur mycket ett system används vid ett visst tillfälle.

Det som utvecklas testas kontinuerligt, och allra helst med riktiga (beta-) användare. Precis som i experimentprocessen mäts både vad användarna säger och vad de gör, så att man kontinuerligt lär sig ännu mer om vad som fungerar och inte. För att stödja denna process använder vi välkända ramverk, som Scrum och Kanban, och ett av de viktigaste verktygen för att stödja denna process är att använda den referensarkitektur som vi kallar ”Digitecture” för att bygga en digital plattform i molnet och som har som främsta syfte att se till att kanalerna (webb, appar, botar, publika API:er, uppkopplade saker, etc.) kan förändras och förbättras snabbare än den bakomliggande systemen hinner med. Den stödjer också ett automatiserat arbetssätt och alla de generella aspekter som ställs på en sådan plattform såsom exempelvis säkerhet och administration.

Våra squads levererar

I kärnan av Beautiful Delivery à la Sogeti finns vår besatthet av våra kunder. Våra kunders behov och utmaningar är vårt främsta fokus i allt vi gör – från att upptäcka och definiera behov, välja rätt verktyg och lösningar till att tänka nytt. I våra squads/autonoma team finns ett personligt engagemang. Här finns en stark och kunnig Squad Lead och ett heltäckande team av experter inom arkitektur, design, utveckling, kvalitetssäkring och säkerhet. Tillsammans är varje squad ett starkt team som skapar värde för våra kunder – snabbt.

Våra squads arbetar agilt, engagerat, framåtlutat med ett konstant experimenterande. De testar saker för att förstå vad som verkligen fungerar med riktiga användare. Vi har med flit stora öron för att kunna stötta våra kunders utmaningar på bästa sätt. Vi är på en ständig läranderesa, vågar alltid ställa frågor när vi inte förstår, vi undersöker utmaningar från flera vinklar och kan därför släppa loss nya innovativa idéer och kreativa lösningar. Våra squads stöttas av andra squads, och av experter lokalt, nationellt och globalt.

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.


Vår CTO Christian Forsberg om squads/autonoma team

 

Att välja Sogeti innebär konkret att ni kan dra stora fördelar av ”Beautiful Delivery à la Sogeti”, och på så sätt säkerställa konstant experimenterande och innovation samt agila och snabba produktionsprocesser, av hög kvalitet, i er verksamhet.

KONTAKT
  • Christian Forsberg
    Christian Forsberg
    CTO Sogeti Sweden/Global Chief Architect
    070-593 03 18

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Beautiful delivery på 5 min
Våra nationella Delivery Center