CSR & Sogeti
OM OSS
CSR

Corporate Social Responsibility (CSR)

Tillsammans tar vi vårt sociala ansvar och skapar den framtid vi önskar för våra anställda, vårt samhälle och vår planet. Vi är dedikerade arkitekter av en positiv framtid.

Arkitekter av en positiv framtid

architects of a postive future logo.png

Vår CSR-strategi handlar i mångt och mycket om våra medarbetare och hur vi tillsammans kan göra skillnad. Vi vet att våra teams engagemang är nyckeln för att våra CSR-ambitioner ska bli till verklighet. Vi har tre huvudsakliga områden som våra anställda investerar tid i:

Medarbetarengagemang i våra CSR-projekt
Olika typer av konkreta aktiviteter på vår agenda för mångfald och inkludering, digital inkludering och miljömässig hållbarhet.

Volontärarbete
Aktiviteter där våra anställda tar antingen personlig eller av oss godkänd arbetstid för att engagera sig med lokala samhällsgrupper för att åstadkomma positiva effekter.

Pro-bono
Projekt, antingen affärsmässiga eller med ideella partners, där våra anställda levererar positiva effekter med hjälp av deras professionella kompetens och tid.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Tre fokuserade CSR-områden för att driva förändring

Genom att arbeta med våra kunder, våra medarbetare och våra partners höjer vi ribban inom tre nyckelområden:

 • Mångfald och inkludering
  Vi fokuserar på att förbättra gender balance inom vår verksamhet och i IT-branschen. Vi arbetar också med inkluderande metoder för att säkerställa att varje anställd känner sig trygg och behandlas rättvist. Några av våra konkreta initiativ är vårt externa kvinnliga nätverk #addher, mentorskapsinitiativte Match and Go (ett samarbete mellan #addher och Datatjej) och vårt interna HBTQ-community OUTFront.

 • Digital inkludering
  Vi vill säkerställa digitala rättighet för alla barn och ungdomar och skapa en inkluderande framtid för alla. Ett av våra nyckelinitiativ i Sverige är vårt partnerskap med Kompis Sverige, som skapar möten mellan människor från olika kulturer för ett mer inkluderande samhälle för alla.

 • Miljömässig hållbarhet
  Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp för att bidra till hela Capgemini-koncernens Net Zero-ambition och hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsutmaningar. Några av våra nyckelinitiativ är vårt externa, återkommande evenemang Nordic Sustainability Forum, flera trädplanteringsinitiativ, våra "Keep it Clean Challenges" som engagerar alla anställda eller "Game Jams".

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

CSR-ansats kopplad till FN:s mål för hållbar utveckling

Capgemini-koncernen har förbundit sig att hjälpa till att uppnå de 17 mål för hållbar utveckling eller "globala mål" som definierats av FN:s generalförsamling. Dessa mål definieras genom en inkluderande process som inkluderade regeringar, företag, civilsamhället och medborgare. De siktar på att identifiera de mest pressande hållbarhetsfrågorna och definiera den värld vi verkligen vill ha. Planen för hållbar utveckling beskrev 17 hållbara utvecklingsmål (SDG) eller "globala mål". Genom att skriva under Global Compact har Capgemini-gruppen åtagit sig att hjälpa till att uppnå dessa mål.

CSR_UN_sustainable_goals.png

Några exempel på vad vi gör för att nå dessa mål:

 • Tydliga mål och ständig uppföljning specifikt för miljömässig hållbarhet
 • Miljömässiga hållbarhetskampanjer
 • Mångfaldsmål och åtgärder
 • Volontärinsatser
 • Samarbeta med våra kunder och partners

Läs mer om Capgemini-koncernens engagemang gällande FN:s mål för hållbar utveckling genom att klicka här.

Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad

Vi hjälper din organisation att accelerera sin Net Zero-transformation från engagemang till hållbara prestationer. Vi är redo att vara arkitekterna och orkestern för din hållbara framtid. med vår passion för ny teknologi har vi extra stort fokus på tjänster kring "Sustainable IT"

sergio_de_brito_circle_300.png
"Vi är fast beslutna att samarbeta kring din klimatomställning och hjälpa dig att återuppfinna din organisation för att skapa bestående hållbart värde och inverkan."
Jimmy Andersson, vd Sogeti Sverige


Vi har utformat vårt hållbarhetsramverk för att stärka och stödja dig, vilket hjälper dig att påskynda varje steg av din Net Zero-resa. Det finns tre stadier i resan: engagera sig, agera samt övervaka och rapportera. Först stöder vi dig att göra ett åtagande att initiera din Net Zero-strategi och designrelaterade transformationsväg, inklusive anpassning av affärsmodell. För det andra hjälper vi dig att vidta åtgärder för att designa hållbara produkter och tjänster och implementera hållbar verksamhet och IT. Och för det tredje gör vi det möjligt för dig att övervaka och rapportera, generera insikter och analysera data för att kontinuerligt justera din nettonollstrategi och transformation. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

3 stadier på Net Zero-resan

Engagemang

 • Net Zero-strategi och nya affärsmodeller; Definiera din strategi genom att utvärdera ditt nuvarande tillstånd, skapa Net Zero-ambitioner och en skräddarsydd färdplan baserad på optimala hävstänger, inklusive nya affärsmodeller för nästa ekonomi, samtidigt som du engagerar alla intressenter för att forma en universell, hållbar framtid.

Agerande

 • Hållbara produkter och tjänster; Omfamna hållbar produkt- och tjänstdesign för att skapa en revitaliserad, relevant portfölj. Hantera ditt varumärke samtidigt som du skapar hållbara upplevelser, aktiveringar och verksamheter för att driva hållbar tillväxt.
 • Hållbar verksamhet- och försörjningskedja; Skapa en vision för en hållbar verksamhet från början till slut, minska koldioxidutsläppen vid inköp, tillverkning, logistik och möjliggöra en sluten försörjningskedja och skala nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi.
 • Hållbar IT; Tillämpa ett miljöfokuserat tillvägagångssätt över hela företagets IT-landskap. Sätt en hållbar IT-strategi för att minska miljöpåverkan från din IT, implementera innovativa, hållbara lösningar och inspirera dina medarbetare.

Övervakning och rapportering

 • Data för Net Zero; Möjliggöra och skala hållbar transformation genom att utnyttja tillförlitliga data. Skapa en sammanhängande strategi, utnyttja data för att transformera dina värdekedjor, skala upp data och anamma AI för att driva hållbara åtgärder.

Utnyttja vår kombinerade innovations- och teknikkapacitet för en hållbar framtid

Den största miljöpåverkan vi kan ha är genom de tjänster vi levererar till våra kunder. Vi har en ambition att hjälpa våra kunder att spara 10 miljoner koltonn till 2030. Läs mer här!

Företag runt om i världen satsar hårt på att minimera sin miljöpåverkan och försöker bli mer resurseffektiva. Kunder frågar oss allt oftare om koldioxideffekterna av de tjänster vi tillhandahåller, och potentialen för teknik för att hjälpa dem hantera sina hållbarhetsutmaningar.

Som ett ansvarsfullt företag vill vi spela en ledande roll för att säkerställa att teknik skapar en hållbar framtid, särskilt genom att göra det möjligt för våra kunder att bli smartare kring sina resurser i de produkter och tjänster de skapar. IKT-sektorn har potential att minska 9,7 gånger mer växthusgaser än den producerar och vår position som en ledande leverantör av teknologitjänster som arbetar med några av världens största företag ger oss en unik position att dra nytta av all vår förmåga, expertis och lösningar för att hjälpa våra klienter.

Dr. James Robey, Global Head of Environmental Sustainability inom vår koncern, talar om behovet för kunder att bli smartare på att använda resurser:

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Exempel från verkligheten

Vi har byggt på en stark grund för att stödja våra kunders hållbarhetsambitioner. På senare tid har vi utvecklat en djupare förståelse för koldioxidfördelarna gällande våra tjänster och marknadssektorer. Hittills har vi identifierat över 30 lösningar  som kan hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp. Här är några exempel på hur våra tjänster redan hjälper kunder att minska sin miljöpåverkan:

 • Utveckla hållbar teknik. Till exempel att använda artificiell intelligens för att analysera och optimera energiförbrukningen i ett vattenverk.

 • Skapa hållbara affärsmodeller. Till exempel att centralisera ett detaljhandelsföretags lagerupphandlingsmodell för att minska utsläppen från transporter av varor och avfall från icke-koordinerade inköpsplaner.

 • Nyttja data och insikter för att driva hållbar prestanda. Till exempel visualisera en tillverkares energiförbrukning och koldioxidutsläppsdata för att möjliggöra identifiering av möjligheter att minska påverkan.

 • Tillhandahålla hanterade tjänster som ökar effektiviteten. Till exempel har våra energibesparingar som tjänsteprodukt hjälpt till att minska ett energibolags energiförbrukning med 20 % per år.

 • Optimera tillgångar för att minska utsläpp och förbrukning. Installation av transportledningssystem hjälper till exempel att optimera kundens flottor och logistik, minska bränsleförbrukning, kostnader och koldioxidutsläpp.

 • Tillhandahålla plattformar som möjliggör hållbar teknik. Att hjälpa energiföretag att implementera smarta mätare och smarta nät möjliggör till exempel bättre hantering av utbud och efterfrågan och integrering av förnybar energi.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

KONTAKT
 • Therese Sinter
  Therese Sinter
  CSR Lead, Nordics
  070-361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Ann Skoglund
  Ann Skoglund
  Ansvarig för Kvalitet, Miljö, Project Management Office
  072-227 28 21