Dynamics AM
LÖSNING
MICROSOFT DYNAMICS

Microsoft Dynamics – Application Development & Maintenance (ADM)

Vi gillar verkligen förvaltning och vidareutveckling av affärssystem och då i synnerhet Dynamics. Oavsett version eller applikation inom Dynamics-familjen så är Sogeti er partner.

Självklart har vi väl optimerade processer för incidenter och mindre förändringar (ITIL). Antingen hanterar vi dessa i era system, om det föredras, eller så har vi system som stödjer processerna på ett mycket bra sätt. Bland annat använder vi Azure DevOps för all ärendehantering.

Sogeti har en väl beprövat koncept för underhåll och support som vi kallar ADM (Application and Development Management och vi tycker att det är viktigt att lyfta fram nyttan av Dynamics för er verksamhet. Ett affärssystem finns ju till för att stötta er organisations operativa och stödjande processer på ett så bra sätt som möjligt. 

Vårt ADM-koncept är indelat i fyra huvuddelar:

GOVERNANCE – Styrning, uppföljning och säkerställande av att uppfylla det som överenkommits

RUN – Support av ärenden, incidenthantering, problemhantering och serviceförfrågingar och frågor. RUN handlar även om vidare applikationsdrift för att säkerställa att applikationerna fungerar.

BUILD – Hantering av krav, underhåll, vidareutveckling, planering av utveckling, konfigurationer, produktionssättning och test

EVOLVE – Mindre projekt eller uppdrag samt affärs- och processutveckling och rådgivning

Hör av dig!

Nyfiken på vår kompetens? Vi har många referenser på området och best practices som vi gärna delar med oss av. Vill du veta mer om vårt erbjudande kring ADM för Dynamics, hör av dig. Vi kommer gärna till er och berättar mer.

KONTAKTPERSON
 • Malin Dargin
  Malin Dargin
  National Microsoft Business Applications Lead
  073-408 56 59

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Joakim Hamp
  Joakim Hamp
  Senior Microsoft Dynamics Sales Executive
  076-145 52 87

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.