GSI Kickstart
ERBJUDANDE
DATA & AI

Geo Satellite Intelligence Kickstart

Vad skulle din verksamhet kunna göra om ni visste vad som fanns på jordens yta i minsta detalj? Kombinera den kunskapen med avancerad Analytics & Artificiell Intelligence (AI) och tanken svindlar. Det är inte ett framtidsscenario, det är Geo Satellite Intelligence – GSI – vilket är Sogetis senaste satsning inom AI. Med vår GSI Kickstart kan du ta första steget in i framtiden.

Oberoende av hur långt du kommit i dina tankar kring hur du skulle kunna använda Sogeti Geo Satellite Intelligence (GSI) för din verksamhet kan vi hjälpa dig. Vårt kickstart-erbjudande passar dig som är i startfasen, och består av två steg:

Steg #1: GSI Discovery 

Här går vi tillsammans på djupet i vad den nya världen av avancerad kognitiv bildanalys, Machine Learning och Deep Learning i kombination med satellitbilder kan betyda för din verksamhet. Det vill säga identifierar konkret vad GSI har för potential i just din verksamhet.

På bara 3 veckor kommer du igång.

Det här ingår:

 • Inspiration – vad händer i världen och i din bransch
 • Nuvarande situation – vi identifierar utmaningar som behöver lösas
 • Brainstorming – vi lyfter fram idéer om hur GSI kan lösa era utmaningar
 • Topplista – Vi listar identifierade kandidater för konkreta idéer på var kan vi tillämpa GSI i din verksamhet
 • Vägen framåt – Vi prioriterar bland era GSI-kandidater

Leverabler: En tydlig rapport med idéer, GSI-kandidater, prioriteringar och förslag på nästa konkreta steg. 

Steg #2: GSI Realization

Det här är nästa steg i processen, där dina idéer blir verklighet. Metodiskt prövar vi dina teser utifrån den prioriterade listan med GSI-kandidater. Frågor som vilken data som krävs för att lösa ditt verksamhetsproblem utreds. Kognitiva processer utvecklas och testas i syfte att avgöra om konceptet håller och vilket värde det ger.

 • För varje idé tittar vi på hur processen ser ut idag och designar en digital, kognitiv version
 • Vi kalkylerar ROI för utvald GSI-kandidat
 • Vi genomför en Proof-of-Concept (PoC) och levererar en pilotlösning
 • Vi genomför en Proof-of-Value (PoV) för att utvärdera verksamhetsnyttan i din PoC

Leverabler: Här ingår både en Proof-of-Concept (PoC) och Proof-of-Value (PoV).

Vår GSI Kickstart syftar till att göra en seriös men snabb inventering av potentialen och sedan komma igång, faktiskt testa och realisera idéer. Hands-on direkt! 

Inom 3 månader är du på banan och kan lansera dina första GSI-piloter.

Hur du kommer igång?

Enkelt! Anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

 

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONER
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.