Vinst för vårt GSI-team
NYHETER
AWARDS

Sogeti-team vann globalt hackathon-pris

Det blev en stolt vinst för ett team sogetiare i Amazon Sustainability Data Initiative’s globala hackathon (ASDI) med projektet "Indigenous Stewardship and Tech to Reduce Wildfires".

Över 1500 projekt deltog i Amazons hackaton där ett passionerat team av sogetiare blev en av vinnarna. 

Deltagarna hade strax under två månader på sig att bidra i hackatonet men teamet från Sogeti genomförde sitt projekt på tio dagar. Projektet  genomfördes i samverkan med ett initiativ drivet av ursprungsbefolkning i Kanada, och målet var att minska risken för skogsbränder. I denna sammanflätning av teknik (baserad på en Geo Satellite Intelligence-lösning) och praktik (det vill säga ursprungsbefolkningens nedärvda kunskap) stöttar man inte bara ett koncept som minskar risken för skogsbränder utan som även har positiva sidoeffekter som förnybar energi, gödningsmedel, biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Vinnarteamet

Teamets inspiration

Klimatförändringar, energikris och fattigdom. Det är sanningar som kan utlösa förlamning snarare än inspiration. Men ibland kan mänskliga möten ändra på det och så var fallet för vårt tävlande team. Teamet lärde känna en grupp av kunskapsbevarare, jägare, jägmästare och deras nätverk med både frivilligorganisationer, forskare och aktörer inom skogs- och försäkringsbranschen i Kanada. Den gemensamma nämnaren för gruppen var en önskan om att arbeta aktivt med klimatförändringar genom att bygga ett ekonomiskt, hållbart och klimatpositivt ekosystem med skogen i centrum.

Positiva effekter

Vårt team valde att fokusera på den del som skulle minska skogsbränder genom att arbeta med skogens bränslenivåer på olika sätt. Gör man detta, och gör det tillsammans med ursprungsbefolkningens metoder och koncept, kan följande positiva effekter skapas:

 • Minska antalet skogsbränder, och därmed utsläppen från dessa
 • Producera förnybara energikällor
 • Producera biokol, gödsel som binder kol
 • Skapa arbetstillfällen i socioekonomiska områden med fattigdom
 • Bevara inhemsk livsstil och kunskap
 • Skydda och stödja biologisk mångfald och skogssamhällen

Marcus Norrgren_150x117.png– Jag är jättestolt över vårt teams insatser som konkret har så många positiva effekter. Jag är också stolt över att vi i sann Sogeti-anda levererade en lösning på bara tio dagar. Att kunna bidra med konkreta lösningar för en mer hållbar värld är förstås extra engagerande, kommenterar Marcus Norrgren som ledde vårt vinnande team. 

Lösningen

Vårt tävlande team, som har arbetat med fjärranalys och vegetation tidigare, tillhandahöll en bränslekarta som synliggör mängden kol och mängden dödlighet i skogar i ett område i norra Alberta, Kanada, där ShagowAskee-folket bor och som ligger i anslutning till en UNESCO-plats. Lösningen ger en tabell med ett viktat index som kombinerar det beräknade kollagret och dödligheten per område, vilket blir ett sätt att prioritera vart aktiviteter för att minska skogsbränder kommer att ha störst effekt.

På mycket kort tid lyckades Sogeti-teamet förstå vilka variabler de kunde beräkna och vilka aktiviteter som har stöd i såväl vetenskapen som den verkliga tillämpningen. Skogsbränder, kollager och utsläpp är mycket komplicerade områden som påverkas av faktorer som marksammansättning, tidigare brännskador, typ av krontak, artsammansättning, undervegetation och fuktighet med mera.

Marcus Norrgren förklarar lösningen närmare:

– Lösningen byggdes genom att vi först laddade upp en kartmodell med döda-träd-data från en Deep Learning-modell som vi nyligen har utvecklat för ananlys av Sentinel-2-bilder (satellitbilder). När vi har laddat upp kartan över döda träd laddar vi ner och matchar det området med samma område från datauppsättningen för klassificering av öppen mark från ASDI. Därefter använder vi markklassificeringen och kör den genom vår implementering av InVEST i Sagemaker. Detta ger oss en beräkning av kollagret i det valda området.

Marcus berättar vidare: 

– Baserat på markklassificeringen, områdena med döda träd och kolmängder skapar vi sen en typ av "bränslekarta" som visar just mängden kol och döda träd i området. Utifrån bränslekartan skapar vi två bilder, en med en upplösning på 500 meter per pixel för visningsändamål och en med 2000 meter per pixel för att skapa en prioriterad områdeslista. Slutligen skapar vi en tabell som kombinerar värdena för kollager med värdena för träddödligheten till ett prioriterat index för varje pixel på 2000 meter, sorterat från högt till lågt. På så sätt kan vi visa på en metod och ansats att räkna fram områden där risken för skogsbränder är som allra störst. 

Vinstsumman på 1000 USD har teamet valt att donera just till ursprungsbefolkningen, ShagowAskee/4ustree, i Kanada. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om lösningen ta en titt på videon nedan eller hör av dig till Marcus Norrgren. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 

KONTAKT
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Team Leader/ GSI Lead
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.