Ess
OM OSS
DNA

Historia

Spader ess det starkaste kortet i kontraktsbridge.

Namnet Sogeti kommer från Frankrike och är ursprungsnamnet för hela Cap Gemini-koncernen som grundades av Serge Kampf 1967. Sogeti är en förkortning för SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et leTraitement de l'Information (fritt översatt: Ett företag som tillhandahåller tjänster för ledning av företag och informationsbehandling). Fram till 1992 bar Cap Gemini-koncernens svenska bolag namnet Cap Gemini Sogeti. Därefter bildades Cap Programator som sedermera kom att heta Cap Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 2002 bildade Cap Gemini-koncernen dotterbolag med namnet Sogeti i sex länder för att fokusera på den växande lokala IT-marknaden. Sogeti Sverige AB bildades 1 januari 2003.

Vår logotyp

Spadern blev vald som symbol för företaget redan 1967 då Serge Kampf grundade företaget SOGETI. Den ursprungliga logotypen var en kvadrat indelad i fyra rutor, där de första tre fylldes av SO, GE, TI. I det nedre högra hörnet placerades det berömda spaderesset. 

Den officiella berättelsen lyder: För en avgift på 500 Ffr föreslog en liten lokal reklambyrå i Grenoble att Sogetis logo skulle innefatta antingen ett bi, ett kugghjul eller klöver....ess (en symbol för tur och lycka). Serge Kampf ratade alla tre förslagen och valde i stället spader ess, som en passande symbol för gemensam styrka, eftersom det är det starkaste kortet/färgen i kontraktsbridge.

Sedan dess har företaget växt och bytt namn ett antal gånger, men spadern har bibehållits i vår logotyp och har kommit att bli en unik och värdefull tillgång för företaget.

KONTAKT
  • Therese Sinter - Nordisk, SVE
    Therese Sinter
    Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vårt namn

Nyfiken på hur vi uttalar vår företagsnamn?

Sogetifonetisk-blue.png
Lyssna här!