Leif Carlson
OM OSS
JOBB

”Jag skapar förutsättningar för tillit. Idag."

Informationssäkerhetsarkitekten Leif hittar du hos oss på kontoret i Karlstad. Med en bakgrund inom medicinteknik, har karriären nu spetsats in på informationssäkerhet. Leif brinner för att vara där det händer och han skapar sann nytta vart än han befinner sig. Lär känna Leif lite mer här.

Beskriv dig själv med tre ord:
Innovativ, kvalitativ och nyttoskapande.

Berätta lite om din bakgrund:
Under 80-talet arbetade jag som medicinteknisk ingenjör. Därefter gjorde jag karriär på Ericsson under 90-talet. Under min yrkeskarriär har jag haft  en rad olika roller men med informationssäkerhet som den röda tråden. Jag har varit chef och konsult inom systemutveckling, stadsnät och informationssäkerhet. Jag har jobbat som verksamhetsutvecklare, CISO (Chief Information Security Officer) och som tjänsteansvarig för nationell e-hälsa. Jag har även varit strateg, dataskyddsombud inom kommunala verksamheter samt informationssäkerhetsspecialist på MSB. Parallellt med mina senare uppdrag har jag och min fru drivit ett "Bed & Breakfast" med musikevenemang som lite extra krydda i tillvaron. Jag extraknäcker även som teknisk bedömare på Swedac, en myndighet som kontrollerar kvalitet och säkerhet.

Min karriär på Sogeti:
Som informationssäkerhetsarkitekt är jag med och skapar kundnytta genom att implementera informationssäkerhet som en (av flera) möjliggörare för lyckad digitalisering. Många tänker idag, att just informationsäkerhet handlar om begränsningar inom digitaliseringen, men det är precis tvärt om. Med hjälp av de regler och lagar vi har att förhålla oss till, måste vi vara smarta med vår data. Och när vi börjar titta på vad det är vi hanterar, ser vi allt som oftast att datan vi har, ger en djupare förståelse i till exempel affärsmodeller och affärsnytta, inom verksamheter och organisationer.    

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Att få ut det mesta av minsta möjliga parameter i arbetet med företags strategiskt viktiga mål, och att utveckla samt integrera säkerhetlösningar. För att lyckas med det förespråkar jag att man arbetar förmågebaserat och systematiskt i informationssäkerhetsarbetet, och det är precis det jag brinner för. 

Hur delar du med dig av din expertis?
Jag bollar gärna idéer med mina kollegor. Att dela med sig och lyssna bygger kompetens. Jag delar även med mig av min expertis inom informationsäkerhet i våra nationella kompetensområden för att vi ständigt ska hålla oss ajour. 

En riktigt bra dag på jobbet, vad händer då?
En riktigt bra dag på jobbet är, när man efter ett möte, har kommit fram till en lösningen som överträffar kundens förväntningar. Det är oftast det som sker när insikten om att informationssäkerhetsarbetet inte är ett hinder för digitalisering, utan istället en möjliggörare.  

Hur är en typisk sogetiare?
En typisk sogetiare är kompetent, social och jobbar proaktivt.  Oavsett vilket kontor du tillhör finns det ett enormt kollegialt nätverk, både nationellt och globalt, där alla hjälps åt för att skapa värde för våra kunder.   

Varför jobbar du på Sogeti?
Jag sökte mig till Sogeti för att jag vill vara nära verksamhet. Det är där, jag tillsammans med min kollegor, skapar reell nytta för kunder och stöttar i den digitala transformation med säkerhet som en nyckelkomponent. Man får vara med från start och initiera arbeten som genererar mervärde över tid. 

KONTAKT
  • Leif Carlson
    Leif Carlson
    Arkitekt informationssäkerhet, Karlstad
    076-116 53 24

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Född: 1958
Bor: Kil i Värmland
Familj: Fru, hund och två vuxna döttrar
Fritidsintressen: Torpet, musikstudion och klassisk hårdrock i bandet CoverAge