Sofia Wikblom
OM OSS
LEDARSKAP

"Kicken att se mina medarbetare lyckas är oslagbar"

Sofia Wikblom är teamchef i Borlänge. Hon älskar att stötta och skapa förutsättningar för andra och önskar att hon vore en katt. Lär känna Sofia lite mer här, hon kanske blir din ledare?

Vilka tre ord beskriver dig bäst som person?
Energisk, glad och omtänksam.

Berätta lite om din bakgrund!
Jag har sedan 2018 arbetat som projektledare i varierande projekt. År 2021 flyttade jag från Stockholm till Falun och blev strax därefter anställd på Sogeti som projektledare. Jag är utbildad statsvetare och inom innovationsledning, det senare har fångat mig lite extra och jag har under ett kortare uppdrag här på Sogeti fått möjlighet att jobba just med innovationsledning. Innan jag arbetat som projektledare har jag min bakgrund inom sälj och service, erfarenheter som jag tycker är bra att ha med sig oavsett arbete!

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap med tre ord?
Innkännande, rak och nyfiken.

Varför har du valt ledarrollen?
Jag trivs i roller där jag får stötta och skapa förutsättningar för andra, kicken att se mina medarbetare åstakomma något riktigt bra är oslagbar! Jag trivs i att arbeta med människor och de bästa i mitt arbete är att just får sitta ner och prata med mina medarbetare. Att gå över från projektledare till teamchef kändes som ett naturligt steg, jag inspireras av Sogetis fantastiska medarbetare och hade en önskan om att få arbeta än närmre dem och uträtta IT-magi tillsammans! 

Vad är viktigt för dig i relationen mellan ledare och medarbetare?
Det viktigaste för mig är att det finns en transparans och ärlighet som präglar dialogen mellan medarbetaren och ledaren. Det skall finnas en tillit som är ömsesidig och som gör att det kan lyftast saker åt båda håll, en relation som bygger på ett nära samarbete.

När du får positiv feedback från dina medarbetare vad lyfter man fram då?
Att jag är förstående och inlyssnande  samtidigt  som jag står upp för mina egna samt företagets principer och värderingar och agerar därefter.

Varför jobbar du på Sogeti?
Sogeti har en fantastisk kultur vad gäller kompetensutveckling, där varje person ses för vad hen kan, brinner för och vill utvecklas inom. Ett företag som verkligen förstått att stimulerade medarbetare som utvecklas betyder allt för förertagets framdrift. Jag får varje dag komma till en arbetaplats, där jag har spännande disussioner med imponernande kollegor, en arbetsplats där skrattet ligger nära! Har många gånger fått höra från min omgivning, ”Ni verkar ha så kul på ditt jobb”- och JA det har jag verkligen!

Hur är en typisk sogetiare?
En typisk sogetiare är prestigelös och hugger tag i det som behövs, hen är generös med att erbjuda sin hand om det behövs stöttning, både hos kund men även till andra sogetikollegor!

Slutligen, om du var ett djur vilket djur skulle du vara och varför? 😊
En katt. Tänk lyxen att få bli kliad och ompysslad. Att få krypa upp och mysa i en soffa eller vara ute i skogen, gör det man vill, när man vill.

Borlänges ledningsgrupp
KONTAKT
  • Sofia Wikblom
    Sofia Wikblom
    Teamchef, Borlänge
    076-119 69 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.