Nino Ramiz
OM OSS
LEDARSKAP

"Jag skapar morgondagens möjligheter. Idag."

Nino är en av våra ledare i Örebro. Han jobbar med ömsesidig tilllit och respekt, så att alla blir sedda och hörda. Av andra får Nino höra att han är en frisk fläkt och själv säger han, att han skulle vara en fransk bulldog om han var ett djur. Lär känna Nino mer här.

Vilka tre ord beskriver dig bäst som person?   
Positiv, omtänksam och ihärdig.

Berätta lite om din bakgrund!
Jag är född, år 1981, i forna Jugoslavien, nuvarande Bosnien och Hercegovina. Vi flyttade till Sverige i början på 1990-talet. Linköping blev vårt andra hem där jag läste Naturteknisk linje på gymnasiet och vidare till Civilingejör, MSc Electronics på Linköpings Universitet. Min professionella resa började på SAAB Aueronautics med utveckling av Gripen-flygplanet. Det var häftigt. Mitt första jobb!!! Efter 4 år valde jag att flytta till Göteborg för att prova konsultbranchen, där mitt första uppdrag var på Ericsson i 2 år. Jag var med och utveckalde 4G basbandstationer. Sedan bar det av till Volvo CARS, där jag lyckades vara med i tre olika projekt, infotainment, motorsystemet och kamerasystemet. Saknaden av familjen blev dock stor, så efter 7 år valde jag att flytta hem till Linköping och kom i kontakt med Altran, Cap Engineering. Under den perioden träffade jag min nuvarande fru, som jobbade och bodde i Örebro, och efter ett lyckat samarbete med Sogeti och Cap Engineering, hittade vi ett uppdrag på Epiroc där jag arbetade som projektledare. Alla mina tidigare uppdrag har ofta varit i ledande roller, som scrum master eller projektledare, så det blev naturligt för mig att söka mig till ledarskapet på Sogeti.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap med tre ord?
Inkluderande, coachande och delegerande.

Varför har du valt ledarrollen?
Jag har möjlighet att dela med mig av min kompetens och erfarenhet. Dessutom gillar jag att hjälpa kunden att lösa sina problem och uppnå sina mål, att skapa värde både för mitt team och mina kunder. Jag har samlat på mig mycket erfarenhet under mina 17 år som utvecklare och projektledare, så jag vet vad kunden efterfrågar och kan förmedla och coacha mitt team efter de behoven.

Vad är viktigt för dig i relationen mellan ledare och medarbetare?
Att det finns en ömsesidig tilllit och respekt, där båda parter känner sig hörda och sedda. Att man kan vara sig själv och utföra sitt jobb som medarbetare och ledare.

När du får positiv feedback från dina medarbetare vad lyfter man fram då?
Att jag är en frisk fläkt och att jag bidrar till organisationen.

Varför jobbar du på Sogeti?
Jag gillade ledarskapet på Sogeti, från första dagen jag klev in på kontoret i Örebro. Det finns en känsla av att teamet gör allt för att leverera ett gott resultat till kunden. Det finns även ett stor fokus på att de anställda ska utvecklas och tillåts bli den bästa versionen av sig själv.

Hur är en typisk sogetiare?
En bubblig och sprudlande värdeskapare i samhället. Av allt det vi gör, finns i slutändan något som samhället kan dra nytta av. Det kan handla om allt från att bygga maskiner som bryter mark för nya bostäder, till att utveckla appar som förenklar kommunikationen med omgivningen för personer med autism.  

Slutligen, om du var ett djur vilket djur skulle du vara och varför? 😊
Jag skulle vilja vara en fransk bulldog eftersom de är väldigt energiska men även omtänksamma mot sina ägare.  

KONTAKT
  • Nino Ramiz
    Nino Ramiz
    Teamchef/Säljare, Örebro
    073-028 56 12

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.