Kickstart - Klassning av information
ERBJUDANDE
INFORMATIONSSÄKERHET

Kickstart – Klassning av information

Att värdera sin information korrekt ger möjligheter att hitta balansen mellan skydd, användarvänlighet och kostnad. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa utvecklings- och förvaltningsprocesser i klassning och synliggör hur klassningens säkerhetsnivåer leder till balanserade och verksamma säkerhetsåtgärder.

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi saknar en överblick av all information som vi hanterar i verksamheten
 • Vi vet inte hur vi ska klassa eller hantera vår data
 • Vi vill kvalitetssäkra vår modell och metod för hanteringen av information

Känner du igen någon av utmaningarna, då är vår Kickstart "Klassning av information", precis rätt nästa steg för er verksamhet för att ta tag i er informationssäkerhet.

Målgrupp för denna kickstart är informationssäkerhetsansvarig (CISO) och informationssäkerhetssamordnare.

Vikten av klassning

Att informationssäkerhetsklassning av informationstillgångar som behandlas och flödar i IT-miljön är grunden till ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är allmänt känt. Alltför ofta är modell och metod inte anpassade till verksamhetens förutsättningar och kunskap, om hur det går till, haltar.

Konsekvenserna om klassningen inte sker eller sker med låg kvalité, kan bli:

 • att för omfattande/kvalificerade säkerhetsåtgärder väljs med onödigt höga kostnader och dålig användarvänlighet som följd,
 • att för enkla säkerhetsåtgärder väljs med risk att informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet inte skyddas tillräckligt väl med lagbrott, fördröjning och dålig uppfyllnad av digitaliseringsmål som följd.

Vi sänker tröskeln

En av de vanligaste anledningarna till att en organisation inte kommit igång med systematisk klassning av sin information är den tröskel som upplevs hög för att etablera klassning i praktiken. 

Med vår Kickstart "Klassning av information", hjälper vi din organisation att komma över den tröskeln och få stöd i hur ni praktiskt går tillväga. Att värdera sin information korrekt ger möjligheter att hitta balansen mellan skydd, användarvänlighet och kostnad.

Det här ingår i vår Kickstart

Med vårt Kickstart-erbjudande "Klassning av information", får du en process, modell och metod som är anpassad för just din verksamhet. Du får utbildning i att praktiskt använda metoden och förslag på var i era utvecklings- och förvaltningsprocesser som klassning bör ske och hur klassningens säkerhetsnivåer leder till balanserade och verksamma säkerhetsåtgärder.

Inom ramen för Kickstarten genomför vi en workshop och skräddarsyr modell och metod för att passa din organisations förutsättningar. Workshopen föregås av ett möte där vi diskuterar och tittar på vilka förutsättningar som just din organisation har.

Därefter tar vi fram en anpassad modell och metod samt utbildar nyckelpersoner under en dag. Vi ger förslag på hur klassning bör integreras i era verksamhetsprocesser och hur klassningsresultatet bör hanteras för att få verkningsfulla säkerhetsåtgärder.

Allt summeras i en rapport som levereras efter kickstarten. Och bäst av allt. Leverans inom 3 veckor.

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan, eller hör av dig till någon av våra kontaktpersoner på denna sida, så kommer vi igång!

Intresseanmälan

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as described in the Privacy Notice.

KONTAKT
 • Leif Carlson
  Leif Carlson
  Arkitekt informationssäkerhet, Karlstad
  076-116 53 24

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Fler Kickstarts inom informationssäkerhet

Arbeta vidare i lättsmälta och konkreta steg. Vi erbjuder fler Kickstarts med leverans inom 3 veckor: