Kickstart - Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet
ERBJUDANDE
INFORMATIONSSÄKERHET

Kickstart – Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet

Att följa upp sitt informationssäkerhetsarbete är en nödvändighet för att veta att man uppfyller informationssäkerhetskrav i förordningar och lagar, det egna ledningssystemet och eventuella krav från kunder och samverkansparter. På tre veckor hjälper vi dig att organisera och utforma ert arbete med löpande uppföljning, utvärdering och förbättring.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete bygger på ständiga förbättringar där uppföljningen ingår som ett nödvändigt fundament. ”Utan spaning, ingen aning”.

Har du någon av följande utmaningar i din organisation?

 • Vi har inga rutiner för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet
 • Vi har inte järnkoll på om vårt informationssäkerhetsarbete har avsedd verkan
 • Vi har inte järnkoll på om våra säkerhetsåtgärder tillämpas
 • Vi är osäkra på om de resurser vi lägger på vårt informationssäkerhetsarbete är adekvata

Känner du igen någon av utmaningarna, då är vår Kickstart "Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet", precis rätt nästa steg för er verksamhet för att ta tag i er informationssäkerhet.

Målgrupp för denna Kickstart är informationssäkerhetsansvarig (CISO), verksamhetsarkitekter, säkerhets-  och IT-chefer.

Vikten av uppföljning

För att en uppföljning av informationssäkerhetsarbetet ska få en avsedd effekt så behöver man genom övervakning och mätning samla in uppgifter som påvisar om informations­säkerheten är ändamålsenligt utformad, har avsedd verkan, samt att beslutade säkerhets­åtgärder tillämpas och fungerar tillfredsställande. 

Konsekvenserna om uppföljningen inte är tillräckligt omfattande och effektiv kan bli:

 • att lagar och förordningar inte följs med risk för sanktionsavgifter kan komma att utfördas av ex. tillsynsmyndigheter.
 • att den egna verksamhetens och ev. kunders information inte skyddas tillräckligt väl med risk för att känslig information röjs för obehöriga, att information förvanskas eller att informationen inte är tillgänglig när den behövs.
 • att organisationen avsätter allt för stora ekonomiska och personella resurser för sitt informationssäkerhetsarbete i förhållande till aktuella hotbild och faktiska risker.

En av de vanligaste anledningarna till att en organisation inte kommit i gång med uppföljning av sitt informationssäkerhetsarbete är att tröskeln för att etablera processer, rutiner och metoder upplevs som för hög inom den egna verksamheten.

Det här ingår i vår Kickstart

Med kickstarten ”Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet” hjälper vi din organisation att komma igång och få stöd i hur ni praktiskt går till väga för att organisera och utforma sitt arbete med löpande uppföljning, utvärdering och förbättring.

Med vårt Kickstart-erbjudande får du på bara tre veckor ett förslag för utformning av arbetssätt för uppföljning och förbättring av informationssäkerhetsarbetet och dess styrning som är anpassade för just din verksamhet.

Du får även en dags utbildning i att praktiskt planera, genomföra och utvärdera uppföljningen, samt i att rapportera resultatet av uppföljningen till din organisations ledning. Inom ramen för kickstarten genomför vi en workshop går igenom processer, modeller och metoder som skulle kunna passa din typ av organisation. Workshopen föregås av ett möte där vi diskuterar och tittar på vilka förutsättningar som just din organisation har.

Därefter tar vi fram en anpassad modell och metod samt utbildar nyckelpersoner under en dag. Vi ger förslag på hur process och rutiner för uppföljning kan integreras i era ordinarie verksamhetsprocesser och hur processer och rutiner bör förvaltas över tid.

Allt summeras i en rapport som levereras efter Kickstarten. Och bäst av allt. Leverans inom tre veckor.

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan, eller hör av dig till någon av våra kontaktpersoner på denna sida, så kommer vi igång!

Declaration of interest

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as described in the Privacy Notice.

KONTAKT
 • Leif Carlson
  Leif Carlson
  Arkitekt informationssäkerhet, Karlstad
  076-116 53 24

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Fler Kickstarts inom informationssäkerhet

Arbeta vidare i lättsmälta och konkreta steg. Vi erbjuder fler Kickstarts med leverans inom 3 veckor: