ADMnext
LÖSNING
ADM

ADMnext – Framåtlutad utveckling och effektivt underhåll med fokus på verksamheten

Traditionella IT-tjänster levererar under felaktiga antaganden att framgång är baserad på snabb incidenthantering och av IT-projekt som är "i tid och på budget”. ADMnext skapar ett paradigmskifte där framgång baseras på att mäta resultat i affärsmässiga termer som verksamhetsprocessprestanda och levererade verksamhetsfördelar.

När Affär och IT blir ett:
Ta gemensamma steg och samarbeta för att nå nya höjder

I en allt mer föränderliga och konkurrensutsatta värld tvingas organisationer försöka lösa sina utmaningar med det systemstöd som finns tills hands. Vi förväntar oss att kunna leverera mer med samma förutsättningar. Hos många företag och organisationer förväntas IT samtidigt en stor del av innovationsprocessen och transformationsprocessen. Kraven på att lösningar som tas fram ska vara användarvänliga och konsumentvänliga ökar. I många fall är det inte längre hållbart att bedriva applikationsförvalting och utveckling på klassiskt vis. Det finns ett stor behov av förändring.

Att få till det nya: Idéer, innovation och förändring
Som svar på dessa krav från verksamheten förväntas vi att leverera och tänka utanför boxen – vara mer uppfinningsrika, med större framåtlutat fokus på innovation och förändringar. Enklare, mer förutsägbara, skalbara, kostnadseffektiva och resultatbaserade tjänster efterfrågas. Att implementera snabbt och på ett smidigt sätt är det självklara nya.

Så hur kan vi leverera enligt dessa förväntningar?

En introduktion till ADMnext
Verksamhetsfokuserad utveckling och underhåll

Vår tjänst ADMnext förflyttar applikationsutveckling och underhåll (Applications Development and Maintenance/ADM) från en basfunktion till en investeringsbaserad tjänst, med fokus på att driva affärsvärde. Tjänsten sträcker sig bortom reaktiv support och en enspårig ansats för att hantera förändringar i applikationer och infrastruktur. Tjänsten transformerar utveckling och underhåll samt er verksamhet till en än ännu mer värdefull tillgång, anpassad till era affärsmål.

Fokus på förändring, innovation, resultat – och den framtid ni eftersträvar
För oss som #valuemakers, handlar det om att använda de senaste metoderna och verktygen för att ta dig till den framtid din verksamhet siktar på. Och det betyder mer än så. Mer vad? Det betyder utökad effektivitet som möjliggör större agilitet och flexibilitet, som i sin tur ser till att er innovation är affärsfokuserad och mer intuitiv.

Dessa inkluderar bland annat artificiell intelligens, maskininlärning samt de senaste automations och robot verktygen. Tillsammans tjänar dessa lösningar till att minska risken, industrialisera innovation, optimera din befintliga IT-miljö och göra tjänsterna i den mer tillgänglig och anpassad.

Fördelar mot klassisk utveckling och underhåll är:

imageuwp9i.pngUtökad effektivitet: Operativ excellens som kortar ner tiden för konkreta resultat och generar kostnadsminskningar när du driver din digitaliseringsagenda framåt

imagehvq9.pngStörre agilitet: En samverkande ekosystemsansats med en effektiv leveransmodell som kan agera i flera hastigheter samtligt och ett flexibelt landskap

Innovationsboost: Vi driver konstant innovation med moderna applikationslösningar och som genererar förbättrad time-to-market för dina affärsmöjligheter

imagekt6ec.pngMer relevant för ditt företag: Anpassat till era affärsprioriteringar och hur er marknad ser ut – ger dig handlingsbara insikter genom erfarenhet

imagez8jp.pngMer intuitivt och enkelt att använda: Lätt att konsumera, skalbart och byggt på affärsrelaterade kommersiella modeller

 

Hur vi gör det?
Sektoranpassade ADM-tjänster med affärsfokus

Vad du genast får med ADMnext är insikt – en komplett, enhetlig vy över din IT och OT (Operational Technology). Tillsammans blir dessa Business Technology (BT) – en komplett portfölj med as-a-service-tjänster som är inriktad på att utöka era möjligheter för digital transformation, utan distraktioner. Vår leveransform säkerställer driftseffektivitet, kontinuerliga förbättring och kostnadsreduceringar.

Våra anpassningsbara ADM-tjänster består av en integrerad portfölj som sträcker sig över affärsprocesser, applikationsplattformar och hybrida infrastrukturlandskap. Denna portfölj täcker hela utvecklingslivscykeln, från idéer till framtagning och stöd vid avveckling. Tjänsterna i portföljen förstärks av vårt ”ADM Office” – som driver kontinuerlig förbättring och nyttjar vår koncerns tillgångar och erfarenheter.


Vår heltäckande verktygslåda:
En enhetlig vy över IT och OT – En BT-portfölj med ”allt-som-en-tjänst

imageybfyy.pngVåra insiktsbaserade verktyg (eAPM, Process Mining & Smart ADM Analytics, etc.) driver transformation baserat på fakta och stöds av cybersäkerhet och förändringsledning och Change Management för att säkerställa ordning och reda samt ett engagemang. Tillsammans levererar vi:

 • Ständigt pågående IT-miljömodernisering
 • Ständig TCO (Total Cost of Ownership) och reducering av er “teknikskuld”
 • Utökad flexibilitet och agilitet i ert IT-landskap samtidigt som komplexitet minskas
 • Förbättrade affärsresultat genom att utnyttja insikter
 • Minimerade affärsrisker med ökad säkerhet och slutanvändaradoption

Transformationstjänster:
Snabbare förändringshastighet och ökad optimering genom hela ert IT-landskap

imagekvc4g.png

Affärsfokuserade tjänster:
Anpassade till din bransch och din verksamhet

imagee38gi.png

Våra affärsinriktade ADM-tjänster byggs upp av vår omfattande erfarenhet inom din bransch och är baserade på processinriktade KPI:er specifikt anpassade till era mål. Dessa KPI:er garanterar att tjänsterna anpassas till era förväntningar och proaktivt driver förbättring av affärsprocesserna. Denna agila transformationsansats stöds av våra AI-aktiverade, intelligenta processautomatiseringslösningar för att ge dig:

 • En bättre förståelse och synlighet för det värde som IT levererar till verksamheten
 • Förbättringar av affärsprocesser baserade på tydliga business case

Innovativa tjänster:
Hållbara och framtidssäkrade affärs- och IT-modeller

imagecabo.png

 

 • Maximal snabbhet som en del av den inkrementella färdplanen
 • En medvetenhet på företagsnivå för att driva förändringshastighet över alla delar av verksamheten samtidigt som vi minskar risker ur ett säkerhets-, data- och processfragmenteringsperspektiv.

Tillgångar och erfarenheter:
Över 40 års erfarenhet

imageid84b.png

Vi har levererat ADM-tjänster i över 40 år och vår omfattande erfarenhet innefattar en enorm mängd tillgångar och möjliggörare som förser våra kunder med explicita och implicita insikter som hjälper dem på deras digitala resor. Vår stora erfarenhet ger er följande fördelar:

 • Industrialiserade acceleratorer som effektiviserar tiden till värdeskapande över områden såsom paketerade applikationer, integrationsplattformar och datamodeller per sektor.
 • Ett ramverk för transformationshantering som säkerställer engagemang och leveranser av högt värde för verksamheten
 • Vår koncerns intelligenta automatiseringsplattform (CIAP) nyttjar de bästa automatiseringsverktygen på marknaden, liksom våra lärdomar från många framgångsrika implementeringar av automatiseringsverktyg
 • Flexibla avtalsmässiga och kommersiella tillvägagångssätt som anpassar
  sig till våra kunders krav när det gäller affärsresultat och KPI:er
 • En samarbetsinriktad ansats som stöds av vår ”Digital Learning”-kapacitet för att säkerställa att transformation är inkluderad i din leverans.

Vill du veta mer, hör av dig!

KONTAKT
 • Anders Hedensjö
  Anders Hedensjö
  National Portfolio and Offshore Lead
  073-382 81 81

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.