economic Application Portfolio Management (eAPM)
LÖSNING
ADM

economic Application Portfolio Management (eAPM)

Digital transformation är högprioriterat för företag och organisationer över hela världen. eAPM är vår lösning för att se till att din IT klarar av utmaningen. På åtta veckor får ni full kontroll över hur långt ni har kommit, prioriterar stegen framåt och kan digitalisera på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

För att sätta en tydlig kurs på digitaliseringsresan måste du veta exakt var du är nu.

 • Det första steget är att skapa en tydlig och korrekt bild av dina nuvarande IT-tillgångar, hur väl de tjänar verksamheten och deras kostnader.
 • Vi tar fram en mycket detaljerad digital modell av ditt IT-landskap som ger en komplett bild av var du är nu.

För att uppnå framgång, behöver din verksamhet veta hur framgång ser ut.

 • De benchmarks vi har samlat från hundratals uppdrag innebär att vi vet hur en sund applikationsportfölj ser ut.
 • Vi jämför din IT-prestanda med andra företag i din sektor så att ni tydligt kan se era styrkor och svagheter.

Lyssna på podden Effekten för mer om digitalisering ur olika synvinklar

Visualisera en smartare och konkret väg framåt.

 • Datakuben vi bygger gör att du kan modellera alternativa IT-scenarier och deras affärsinverkan i ett tydligt, tilltalande grafiskt format.
 • Våra experter inom digital transformation samarbetar med er verksamhet för att planera en migrerings-roadmap för varje applikation.
 • Vi åtar oss att leverera de förändringar som behöver genomföras för att driva er digitalisering framåt – snabbt och effektivt.

Ta del av ett webinar om att accelerera i molnet och det nya normala

Med vår eAPM-tjänst förser vi din verksamhet med tydliga svar på svåra frågor såsom:

 • Vilka applikationer borde migreras till molnet?
 • Hur kan ni förenkla och rationalisera er applikationsportfölj?
 • Var kan ni optimera IT-kostnaderna?
 • Hur står sig er IT-prestanda i jämförelse med era konkurrenter?

Basera era beslut på fakta. Visualisera och säkerställ en smartare väg framåt på bara 8 veckor. Hör av dig så berättar vi mer!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Inspiration från våra experter

Att hantera er applikationsflora är en förutsättning för digital transformation. Philippe Roques och Frank Wammes diskuterar hur verksamheters applikationslandskap kan skapa förbättrade affärsresultat.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
 • Anders Hedensjö
  Anders Hedensjö
  National Portfolio and Offshore Lead
  073-382 81 81

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.