Dynamics 365 Kickstart
ERBJUDANDE
MICROSOFT DYNAMICS

Microsoft Dynamics 365 Unified Operations Kickstart

Har ni valt Microsoft Dynamics 365 och vill komma framåt snabbt framåt med ert införandeprojekt? Vi har paketerat vårt know-how och best practices som säkerställer ett framgångsrikt införande med särskilt fokus på företag inom tillverkningsindustri och distribution i vad vi kallar Microsoft Dynamics 365 Unified Operations Kickstart. På 8 veckor är du igång!

Tänk om du kunde provköra Microsoft Dynamics – med dina egna data – utan att köpa en enda licens, och på så sätt få värdefull och konkret insikt i hur det fungerar i praktiken? Och dessutom, i slutet av den här prövoperioden, ha full kontroll över den budget som behövs, en projektplan, en dokumenterad lösning och en tidsplan för införandet. Allt för att vara säker på ditt val och få full fart framåt, om du bestämmer dig för att gå vidare. Med vårt Dynamics Kickstart-erbjudande görs detta på 8 veckor.

Paketeringen är baserad på branschstandarder och beprövade lösningar som säkerställer ett kostnadseffektivt och kontrollerat införande enligt en beprövad agil arbetsmodell.

För att ditt företag ska få ut det mesta av investeringen i Dynamics 365 är Dynamics 365 Unified Operations Kickstart även förberett med gränssnitt mot ledande leverantörers lösningar för bland annat elektronisk fakturahantering samt transporthantering.

Snabb acceleration med "färdiga" processer och automatiserade tester

Våra best best practice-processer baseras på standards som GS1, Incoterms, BAS och IFRS och är heltäckande inom kundorder, supply chain, projekthantering, transportadministration och finans.

Processerna är paketerade med förinspelade scenarios vilket tillsammans med exempeldata från er verksamhet accellererar införande och verifiering av såväl masterdata som lösningens konfiguration.

Vår paketering är förberedd för Microsoft Dynamics 365 One Version där automatiserade tester är avgörande för verifiering av nya releaser och de inbyggda testverktygen används även för att validera dina affärsprocesser under införandeprojektets gång.

Snabb väg framåt med vår kickstart

Kickstarta din resa mot Dynamics 365 och bli hjälte i din verksamhet. Med några konkreta steg är du igång!

Steg #1:

Den inledande fasen innefattar en genomgång av standardfunktioner i Dynamics 365, övergripande lösningsdesign, samt en detaljerad plan för hur en uppgradering bör göras efter ditt företags unika förutsättningar.

Steg #2:

Leveransmodellen är därefter att vi under en kortare tidsperiod, vanligen 8 veckor genomför en Proof of Concept (POC) med syfte att verifiera de mest affärskritiska processerna och låta dessa styra lösningsansatsen för införandet. POC:en genomförs i en serie workshops där ert exempeldata används och vi kan erbjuda genomförande av POC till fast pris.

Steg #3:

Efter att vi genomfört POC:en finns ett fullständigt underlag för genomförande av införandeprojekt, bland annat lösningsdokument, projektplan, budget och tidplan.

Steg #4: 

Införandefasen bedrivs enligt en agil arbetsmodell där de viktigaste funktionerna prioriteras in i en serie sprintar där verksamheten styr prioriteringarna och väger av mot tidplan och budget. 

Så kommer du igång!

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och kickstartar din Dynamics 365-resa.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
  • Daniel Wredenskog
    Daniel Wredenskog
    National Dynamics 365 Lead
    072-228 74 37

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.