managed_soc
LÖSNING
CYBER SECURITY

Security Operations Center

Framtiden för enterprise security är här: Sogetis Multi-Tenant Managed Security Operations Center (SOC) bygger på många års säkerhetsarbete och branschledande SIEM-teknik från IBM som används för att skydda ditt företag mot cyberattacker.

En utmanande omvärld

Ingen organisation är immun mot cyberattacker, som blir mer avancerade, djärva och varierade, allt från stöld av intellektuella tillgångar till skadlig kod. Befintliga legacy- eller säkerhetslösningar är inte längre är tillräckliga. Eftersom efterfrågan på cybersäkerhetskompetens långt överträffar utbudet, saknar många de interna resurserna för att styra, genomföra och stärka sina cybersäkerhetsstrategier. Frågan är om du har råd att dessa hot hindrar din verksamhets transformation och utveckling. Kan hackare helt oupptäckta promenera rätt in i dina mest känsliga data och system?

En flexibel, snabb lösning

Baserat på den beprövade SOC-modellen (Security Operations Center), är vårt framåtlutade utbud av end-to-end-tjänster på området utformade för att möta dina säkerhetsutmaningar.

Vår intelligensstyrda Multi-Tenant Managed SOC, som drivs av branschledande SIEM-teknik (QRadar från IBM), skapar avancerade dataanalyser för ditt företags säkerhet. Ni kan snabbt identifiera och motverka hot och på det sättet reducera kostnader och minimera störningar. Den flexibla, Managed SOC-tjänsten gör det möjligt att etablera en mycket effektiv SOC out-of-the-box och till en låg TCO.

Oöverträffad expertis

Sogeti har erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer inom alla branscher för att förenkla, påskynda och stärka säkerhetsprocesser. Vårt 15-åriga partnerskap med IBM har resulterat i kraftfulla kombinerade mjukvarulösningar med etablerade ramverk och beprövade metoder. Vår gemensamma branschkännedom och förståelse har hjälpt till att forma ett erbjudande som svarar mot dagens mest allt mer pressade affärsutmaningar.

Sogeti och Capgemeini befinner sig i världstoppen inom Cyber Security enligt HfS Blueprint Report on Managed Security Services, och positioneras som  "Leader" i den nyligen publicerade Managed Security Services NEAT

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    National Cybersecurity Lead
    070-23 01 718

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.