Effektpyramiden Kickstart
ERBJUDANDE
PROJECT MANAGEMENT

Effektpyramiden Kickstart

Effektpyramiden är verktyget för att snabbt få full kontroll över projekt. Tillsammans under ett par dagar sätter vi spelplanen för projektet och svarar på frågorna om vad som gör projektet framgångsrikt – och vad som inte ska göras – och ger dig en rivstart med vårt Kickstart-erbjudande.

Snabb väg framåt

Sogetis metod innebär att vi tillsammans visar dig vilka åtgärder som krävs för effekt i projekt. Arbetet delas in i tre olika steg:

» Introduktion och intervjuer
Vi förklarar tankarna bakom Effektpyramiden. Genom intervjuer samlar vi in byggstenarna i pyramiden och får projektet belyst ur olika perspektiv. Vi ställer projektet i relation till andra projekt och processer.

» Presentation
Vi går igenom Effektpyramiderna som skapats i intervjusteget och ger intressenterna en gemensam bild, styrd av värde.

» Workshop
Effektpyramidens bas är Hur. I workshopen är vi lösningsfokuserade. Alla tankar om hur behoven kan tillfredsställas lyfts upp på bordet. Efter prioritering leder dessa lösningar till aktiviteter i projektet. Steget till utveckling, med hjälp av t ex Scrum är kort.

På två till tre halvdagar visar Effektpyramiden-kickstarten Varför, Vem, Vad och Hur du och din organisation ska göra för att skapa nytta och god leverans i projekt. I vårt kickstart-erbjudande ingår 5 intervjuer, 4 timmars workshop och dokumentation.

Hör av dig till oss så bokar vi tid!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
    070-298 52 63

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.