Upgrade
LÖSNING
MICROSOFT DYNAMICS

Microsoft Dynamics 365 Upgrade

Sogeti har över 15 års erfarenhet av att implementera, uppgradera och vidareutveckla affärskritiska lösningar baserat på Microsoft Dynamics. Baserat på denna erfarenhet har vi skapat ett koncept för uppgradering av Dynamics AX till Dynamics 365 for Unified Operations och som utöver Microsofts marknadsledande lösning dessutom är förstärkt med Sogetis features och förbättringar

Genom att använda vår expertis kring Microsoft Dynamics 365 Upgrade drar du nytta av din befintliga investering i Dynamics AX (2009 eller 2012) och konceptet kan med fördel kombineras med någon av Sogetis paketerade industrivertikaler, till exempel för tillverkningsindustri och distribution.

Tjänsten är även förberedd med gränssnitt mot ledande leverantörers lösningar för bland annat elektronisk fakturahantering vilket gör att ditt företags nuvarande processer på ett enkelt sätt kan kompletteras och vidareutvecklas för att skapa större värden i verksamheten.

Vår paketering baseras på ledande standards som bland annat BAS och IFRS och i kombination med vår implementeringsmetod för uppgradering säkerställs att ditt företag får ut mesta möjliga av investeringarna i Dynamics 365 Unified Operations och Azure-baserade tjänster som till exempel PowerApps, PowerBI och Microsoft Power Automate.

Vi arbetar naturligtivs även med med effektiva metoder och verktyg som för utveckling (DevOps), test (RSAT), uppgradering och vidareutveckling som gör att vi hanterar alla fördelarna med Microsoft Dynamics 365 One Version.

Snabb och effektiv förberedelse före uppgradering

Använd vår kickstart för att komma snabbt framåt. Vi går under några veckor tillsammans med er igenom de mest kritiska processerna i er nuvarande AX-lösning för att kartlägga såväl förbättringspotentialer med hjälp av ny standardfunktionalitet i Dynamics 365 som utvärdering av behov av att behålla eventuella tillägg i den nuvarande lösningen. 

Läs mer om Microsoft Dynamics 365 Upgrade Kickstart här

Därför ska du välja Sogeti

Med våra paketeringar och vårt upgrade track kommer du snabbt framåt. Vi har ett starkt och välutvecklat partnerskap med Microsoft som gör att vi har ett komplett erbjudande för företag med Cloud- och Azure-strategier vilket gör att vi även kan ta ansvar för add-ons till Dynamics 365 som exempelvis PowerApps, PowerBI och AI/Analytics.

Vi har ett stort nätverk av kunder och därmed erfarenhet från att arbeta inom de flesta branscher. Vår expertis på området koncentreras i vårt nationella Dynamics Center of Excellence finns i Jönköping där cirka 30 av våra 50 Dynamics-experter i Sverige är lokaliserade.

Vi älskar affärssystem
KONTAKT
 • Malin Dargin
  Malin Dargin
  National Microsoft Business Applications Lead
  073-408 56 59

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Joakim Hamp
  Joakim Hamp
  Senior Microsoft Dynamics Sales Executive
  076-145 52 87

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.