OneMigrate
LÖSNING
CLOUD

OneMigrate

OneMigrate är vår lösning i världsklass för att automatisera och optimera dina migreringar till Cloud, applikation för applikation. Allt med målet att skapa värde för dig snabbt.

Det moderna molnet har blivit en viktig komponent för många företag. Våra kunder väljer att använda Hyperscale-moln för att införliva bättre datasäkerhet, anpassningsförmåga, verksamhetsprestanda och kostnadseffektivitet.

Vi brukar säga att en flytt från traditionell IT-driftsmiljö i eget datacenter till molnet, är nästan som en livsstilsförändring. Från att gå från inköp av hårdvara till outsourcing av funktionalitet, snarare än en ren flytt. Förvisso kan man drifta sin IT-miljö på ett snarlikt sätt i molnet – men man kommer inte få ut det mesta av molnet om man inte anammar molnet på rätt sätt.

Att modernisera och migrera applikationer till molnet kräver noggrann utvärdering, planering och projekthantering av experter inom området.

Vår lösning för att effektivt utvärdera och migrera applikationer till molnet är vårt OneMigrate-tjänsteutbud, som tillhandahåller en end-to-end-tjänst – anpassat för att ta en stor varietet av applikationer och system till molnet. Baserat på våra undersökningar, kan vi konstatera att verksamheter kan spara upp till 40% genom att använda vår tjänst i jämförelse med att göra det själv, manuellt.

Full kontroll

Vår beprövade process tar bort alla frågetecken kring financiell optimering jämfört med hur snabbt ni vill ta er framåt, och den hjälper er att identifiera vad som ska migreras först, vilka risker som bör hanteras och det konkreta värde ni kan förvänta er av migreringen. 

Sogetis OneMigrate moderniserings- och migrerings-process

Vår process är att stegvis arbeta fram en plan genom att upptäcka och kartlägga de krav verksamheten har på de applikationer som är aktuella, och sedan ta fram rekommendationer för nästa steg. Våra OneMigrate-tjänster gör det möjligt för oss att migrera dina applikationer och modernisera dina on-premise-applikationer i molnet.

Vi använder oss av automation genom hela resan. Vi har använt oss av vår OneMigrate-lösning hundratals gånger för verksamheter inom alla sektorer. Förutom att mindska kostnader för IT-infrastruktur med upp till 40 procent har våra kunder sett förbättringar när det gäller både time to market och säkerhet. Arbetet görs i våra dedicerade Cloud-migreringscenter nearshore och offshore. De hanterar allt från assessments, förberedelser till migrering av komplexa affärskritiska applikationer. 

Vår process är att stegvis arbeta fram en plan genom att upptäcka och kartlägga de krav verksamheten har på de applikationer som är aktuella, och sedan ta fram rekommendationer för nästa steg.


Upptäck
Identifiera verksamhetskrav, applikationsberoenden och prestandakrav.


Utvärdera
Analysera applikationsmiljö för att fastställa bästa vägen framåt; on-premise, hybrid eller cloud. 


Förbered
En plan skapas genom att gruppera och kartlägga applikationerna för en Cloud-migrering baserad på tidigare utvärdering.


Migrera
Genom att nyttja automatiserade och beprövade verktyg utvecklat av Sogeti och Capgemini, kan vi reducera kostnaden med ~40%.


Drift
Med vår Managed Services-tjänst kan vi även tillhandahålla plattform- och applikationsdrift.

 

Ett konkret exempel

Kundens utmaning

Vår kund inom redovisning och konsulttjänster tillhandahöll en inkonsekvent upplevelse och oacceptabel service till sina användare och medlemsföretag. För att lösa detta, bestämde de sig för att omvandla sin IT från fast kostnad till rörlig, med hjälp av "as-a-Service"-modeller och asset-light-ansatser.

Hur vi skapade värde

  • Vi hanterade hela kundens infrastruktur och applikationer
  • Samtliga miljöer migrerades till Azure, där 117 VM's över Azures regioner i Nordamerika och Europa användes och 2 datacenter stängdes
  • En rapportering etablerades som möjliggjorde för kunden att fakturera medlemsföretag för deras användning

Resultat

  • Ett förtroende skapades för Sogeti och Capgemini Invent inom ett flertal strategiska program
  • En stark leverans till en nöjd kund
  • Sänkta kostnader för kunden

 

Food for thought

 

Kontaktpersoner

Henrik Rendahl
Henrik Rendahl
Cloud & DevOps Lead, Sverige
070-913 88 88

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Viktor_Wallsten
Viktor Wallsten
Partner Lead for Microsoft, North & Central Europe
070-227 50 60

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.