Trusted Data Platform
LÖSNING
DATA & AI

Trusted Data Platform

Har ni ett behov av utökad säkerhet, kontroll, kvalitet och spårbarhet vid hantering av känslig data i er verksamhet? Genom att noggrant skydda och ha koll på data i form av en Trusted Data Platform, ger vi möjlighet till fler organisationer att digitalisera och bli datadrivna.

Kvalitativa data och hög datasäkerhet med spårbarhet kan för vissa organisationer vara en förutsättning för att överhuvudtaget kunna samla sin data i en enhetlig dataplattform. Vi vet samtidigt att just kunna tillgängliggöra data för sin organisation är avgörande för en lyckad transformation till att bli datadriven.

En Trusted Data Platform handlar om att nyttja en kombination av lösningar såsom katalogisering och governance av data, s.k. master data såväl som att övervaka och säkerställa att din data är skyddad och inte förändras eller förvanskas med hjälp av utökad loggning av förändringar, accessloggning (audit trail), kryptering och nyttjande av Trusted Data Format såväl som en mer skiktad arkitektur. Vi har till exempel en referensarkitektur som är en hybrid av cloud och on-premises för de fall man inte kan eller får nyttja molnlösningar fullt ut.

Genom att noggrant skydda och ha koll på data i form av en Trusted Data Platform, ger vi möjlighet till fler organisationer att digitalisera och bli datadrivna. Detta för att nyttja den senaste teknologin som växer fram inom AI. Sogeti har även arbetat fram ett koncept inom AI för just kvalitet, kallat Quality AI Framework, vilket är ytterligare en del som kan tas med i arbetet med en Trusted Data Platform.

Så funkar det

Det pratas ofta om vikten av en Modern Data Platform för att framgångsrikt bli datadriven och genomgå en transformation till något vi kallar ”data master”, vilket ger effekt i form av ökad lönsamhet och mer effektivt nyttjande av sina resurser. Att säkerställa en god säkerhet och tillgänglighet hör såklart till en modern dataplattform, men det finns ibland även ett behov av utökad säkerhet, kontroll, kvalitet och spårbarhet, till exempel vid hantering av känslig data. Detta är ett erbjudande som vi på Sogeti benämner Trusted Data Platform.

Med en Trusted Data Platform prioriteras säkerhet högst genom att använda de senaste teknikerna inom kryptering och åtkomstkontroll. Med omfattande revisionsspår och loggar har du transparent insyn i datacykeln, inklusive vem som haft åtkomst, vilka ändringar som gjordes och när. Med denna högre nivå av säkerhet, ser vi till att dina data är både säkrad och skapar ett ökat värde för din organisation.

Perspektiv 1: Säkerhet

Säkerhet handlar inte bara om att skydda din data, utan också om att ingjuta förtroende i dina processer. En betrodd dataplattform utrustar dig med verktyg och protokoll för att säkra dina data, vilket skapar en säker miljö för datalagring, bearbetning och utbyte. Denna robusta säkerhetsaspekt skyddar dina data mot potentiella hot, intrång och förluster, vilket säkerställer oavbruten drift och överensstämmelse med regler.

Perspektiv 2: Kvalitet och förtroende inom AI, ML och analys

Datakvalitet och tillförlitlighet bildar ryggraden i alla AI, Machine Learning eller analysinitiativ. I fallet att du hanterar och arbetar med känslig data, där en manipulation kan ha svårare konsekvenser, så kan en Trusted Data Platform, eller delar av den, även vara till nytta inom nyttjandet av AI-baserade tjänster och analyser, där en förvanskning av data kan vara svårare att observera. En kombination av ökad säkerhet och vårt Quality AI Framework är ett sätt att få en säker och trygg drift av AI-baserade tjänster.

På Sogeti tror vi på att göra informerade beslut, arbeta med kvalitativa analytiska tjänster och att detta ska vara möjligt för alla organisationer. För en del krävs en utökad säkerhet och spårbarhet för att kunna samla data på ett enhetligt sätt. Trusted Data Platform är ett sätt att samla data även för dessa organisationer för att enklare och snabbare bli datadrivna i sina processer och tjänster.

Våra tjänster

Vårt tjänsteutbud kring Trusted Data Plattform är heltäckande och vi erbjuder alla tjänster inom områdena rådgivning, implementation och managering som ni kan behöva.

Allt ifrån strategi och visionsarbete kring olika frågeställningar såsom verksamhetsanalys & Masterdata till rena implementationstjänster där vi även kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar med offshore-inslag.

Vi har också specifika tjänsteportföljer kring viktiga områden som Data Governance och Data Quality, samt givetvis supportfunktioner med de SLA:er som ni önskar. Med vår globala styrka finns tillgång till experter på varje enskilt område.

Varför Sogeti

På Sogeti kombinerar vi en lokal leverans med engagerade medarbetare som brinner för er framgång, detta tillsammans med en oändlig global leveranskapacitet med tiotusentals personer inom området som kan finnas till ert förfogande.

Vår leverans skalar med ert behov, oavsett storlek, och vi kan skräddarsy ett upplägg för er. Vi har hjälpt många stora och små organisationer att transformera användandet av information som i sin tur skapar konkurrensfördelar på marknaden och gör er verksamhet mer framgångsrik. Vi finns här för att dela med oss av våra erfarenheter! Hör av dig så berättar vi mer!

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.