LÖSNING
CUSTOMER EXPERIENCE

The XGAP Way

När kunden har makten blir upplevelsen din viktigaste konkurrensfördel.

Dina kunder är idag alltmer medvetna och pålästa. Och mycket av den makt som tidigare har funnits i din organisation finns nu i stället hos din kund. Så hur förtjänar du kundens uppmärksamhet, håller dig relevant och bygger långsiktiga och lojala relationer? 

Vårt svar är the XGAP way – en metod som hjälper dig att komma närmare din kund. Vi har samlat många års erfarenhet i ett arbetssätt som hjälper dig att ta ett medvetet, holistiskt grepp över det som för många är den främsta konkurrensfördelen just nu: kundupplevelsen.

Vår XGAP-metod 

"The XGAP Way" är ett sätt att sammanfoga affär, verksamhet och teknologi. Vi hjälper organisationer att komma närmare sina kunder genom ett systematiskt arbete inom fyra områden; 

 • INSIGHT – vi samlar in, sammanställer och analyserar kunddata för att skapa kundinsikter. Dessa insikter ligger till grund för kartläggning av kundresor och identifiering av gap i er kundupplevelse.
 • INNOVATION – vi analyserar effekten av dessa gap och prioriterar upplevelser som behöver förbättras. Vi designar kundupplevelser och finner innovativa lösningar för hur er kundupplevelse kan förbättras.
 • IMPLEMENT– vi implementerar och testar dessa lösningar i snabba iterationer. Då allt fler kundupplevelser idag är/blir digitala kan vi med fördel dra nytta av den otroliga teknologikunskap som finns i Sogeti.
 • ITERATE – över tid behöver ni lära er att jobba iterativt i alla dessa fyra delar och ständigt prioritera mellan kunder och kundsegment samt mellan förbättringar i olika delar av kundresan. För att ni ska bli alltmer kundcentriska kommunicerar vi lärdomar och kundinsikter och arbetar aktivt för att sprida kundens röst i organisationen.

För att lägga en god grund för detta arbetssätt bör ni som organisation vara medvetna om er mognad och vilka gap som finns i er förmåga att leverera önskat värde till kund. Ett bra sätt att definiera och tydliggöra ert nuläge är att genomföra en självskattning med hjälp av vår XGAP maturity.

För att effektivt kunna driva förändring i organisationen bör ni hitta en polstjärna som ni kan peka på och som organisationen kan styras utifrån. Ett bra sätt att göra detta är med hjälp av ett CX statement. Tillsammans formar vi riktning och mål för ert CX-arbete och påbörjar arbetet med att samla organisationen kring ett gemensamt mål.

Under införandet av denna metod, och utöver det löpande arbetet kring enskilda kunder och deras kundupplevelser, hjälper vi er även i förflyttningen mot en mer kundcentrerad organisation. För att lyckas uppnå detta behöver ni ständigt stärka de fyra möjliggörarna; Technology, Data, Processess, People & Culture. 

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur ”The XGAP Way” kan stärka er organisation och affär är du välkommen att boka ett möte med oss. 

KONTAKT
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Digital Experiences Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.