Microsoft 365 Copilot
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Microsoft 365 Copilot

Med Microsoft 365 Copilot får du AI-förstärkta, digitala assistenter på arbetsplatsen som arbetar sida vid sida med dina medarbetare och tar produktiviteten till nästa nivå. Vi kan stötta din verksamhets hela Copilot-resa.

Hela idén med Microsoft 365 Copilot är att göra er organisation mer produktiv och effektiv. Lösningen kan exempelvis sammanfatta möten, vad som skett i din mejlbox eller hjälpa dig att skapa innehåll och användas i de  vanliga Office-programvarorna och tjänsterna som finns i Microsoft 365-familjen, exempelvis Teams, Outlook, Word, PowerPoint och SharePoint

 

Med Microsoft 365 Copilot möjliggör ni nya arbetssätt samtidigt som den ställer krav på er informationsarkitektur och behörighetsmodell. Med vår långa erfarenhet av SharePoint och innehållshantering kan vi hjälpa er att snabbt komma igång med både det nya arbetssättet och den tekniska lösning som behöver vara på plats för en lyckad implementering.  

Microsoft 365 Copilot kan även utökas med externa källor som ligger utanför er Microsoft 365-miljö. Det möjliggör att tjänsten kommer åt information i andra datakällor utanför Microsoft 365, vilket kan göra AI-assistenten mer tillförlitlig i sina svar. Direkt via Copilot-prompten, som du använder för att ge updrag till din AI-assistent, kan användarna dessutom lägga till och uppdatera data i andra system.
image44mwd.png

Utökningarna utanför grundutbudet möjliggörs via två mekanismer:  

 • Graph connectors – Lägg till andra datorkällor utanför Microsoft 365 såsom databaser, andra LoB system etc. Detta görs i söktjänsten och flera färdiga kopplingar finns men ni kan även skapa anpassade för era system.  
 • Plugins – Möjliggör för användarna att komma åt, uppdatera och lägga till data i andra system som exempelvis Jira, ServiceNow och era egna applikationer via API:er.

Kickstarta din Copilot-resa

Utifrån dina affärsbehov skräddarsyr och erbjuder vi tre kickstarts för att du ska komma vidare på Copilot-resa. Du väljer den kickstart som matchar din verksamhets behov just nu. Det spelar ingen roll om du ska inleda ert arbete, komma vidare från idé och prioritering till konkret lösning, eller om du vill skala upp era Copilot-tjänster.

Ta mig till sidan för kickstarts

 

Point of view: Take control of generative AI
KONTAKT
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Modern Workplace Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Microsoft 365 Copilot Kickstarts
Konkreta exempel

Korta filmer som visar hur Copilot kan vara en stor hjälp i ditt och dina medarbetares dagliga arbete. 

Copilot i Outlook
Copilot i Word
Copilot i Teams
Copilot i Excel
Copilot i PowerPoint

Accelerated generative AI implementations