LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

SAP Business Assurance Kickstart

Med vårt SAP Business Assurance Kickstart-erbjudande reder vi tillsammans ut begreppen och skapar bästa lösning för hur din organisation ska förhålla sig till kvalitetssäkring inom ramen för nya arbetssätt och nya testverktyg. Använd vår kickstart för att komma igång snabbt. På bara 4 veckor är ni på banan.

SAP är idag ofta den digitala kärnan av verksamheten och affärsprocesserna måste kontinuerligt fungera felfritt till 100% . Som Quality Engineering & Testing-specialister tar vi på Sogeti hand om att säkerställa din verksamhet genom effektiv testning och E2E-validering av ditt kompletta IT-landskap .

Vår angreppssätt inom SAP Business Assurance, minimerar affärsrisker och levererar en transparent bild av kvaliten på dina affärsprocesser i en komplex it-miljö.

Vi agerar antingen i rollen som separat, oberoende kvalitetspartner, alternativt som helt integrerad inom ditt SAP-transformationsprojekt.

Känner du igen dig ?

Ni har:

 • Överbelastade verksamhetsanvändare
 • Bristfälligt samarbete mellan verksamhet, utvecklare och testare
 • Låg återanvändning av testfall mellan olika projekt inom SAP-livscykeln
 • Inte faktabaserad kvalitetsrapportering
 • Inga KPI:er på plats för att mäta leverantörers leveranser

Testning är inte ett mål i sig , testning ska stödja din affärsmål. Vår SAP Business Assurance Kickstart ger dig insyn in din mognad av testprocessen. Dessutom ger vi dig rekommendationer för gradvis och kontrollerade förbättringar som är anpassade till dina verksamhetssmål.  

Många testteam har bristfällig insyn i verksamhetsmålen för det de testar. Oavsett om det är integrationer mellan SAP och andra applikationer, införandet av nya processer inom SAP, eller interfaces med tredje part eller slutanvändarprodukter. Målsättningen är att inte testa för sakens skull utan aktiviteten borde stödja verksamhetens mål. Detta minimerar affärsrisker , samtidigt som insatsen och kostnader minskar.

I vår kickstart jobbar vi med kortare interativa workshops tillsammans med nyckelpersoner in din organisation för att snabbt komma framåt.

Det här ingår

Med vår SAP Business Assurnace kickstart kommer vi att analysera:

 • Kvalitet och testmognad på både team- och organisationsnivå
 • Styrning av olika roller och ansvar, efterlevnad av testpolicys, stöd till stakeholder, strukturer för olika communities
 • Användande av automation och verktyg
 • Testmiljöer och testdata

Vi använder best practices inom test och kvalitetssäkring som exempelvis riskanalys, transportpolicys och regressionstesting.

Det här får du!

Efter våra analyser förser vi dig med en rapport som :

 • Identifierar förbättringområden
 • Prioriterar dem baserat på verksamhetskrav och nytta
 • Innefattar en roadmap på hur din verksamhet tar sig vidare

Och bäst av allt. Leverans inom 4 veckor.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss eller anmäl ditt intresse i formuläret nedan så kommer vi igång! 

By submitting this form, I understand that my data will be processed by Sogeti as described in the Privacy Notice.

KONTAKT
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  Quality Engineering & Testing Lead, Sverige
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.