Referens Stora Enso
REFERENSER
DATA & AI

Så kan Stora Enso prediktivt identifiera barkborreangrepp och snabbt åtgärda berörd skog

Stora Enso använder sig av den AI-lösning vi kallar "Barkborre-detektion som tjänst" för att rädda sitt granvirke vid angrepp av granbarkborre. Resultatet? En mycket nöjd kund berättar mer här.

Bakgrund

Som en av Sveriges största skogsägare har Stora Enso, som många andra skogsägare sett en stark ökning av granbarkborreangrepp i sina skogar. Stora Enso har ett stort behov av att snabbt identifiera utbrott och åtgärda angripen skog. Detta för att rädda granvirket och minska risken för nya angrepp av granbarkborre och därmed minska risken att förlora stora virkesvärden.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Lösning

Stora Enso har valt att använda sig av Sogetis tjänst kallad ”Barkborre-detektion”, en helautomatisk tjänst för detektion av granbarkborreangrepp. Tillsammans med aktörer inom svensk skogsindustri har vi på Sogeti tillsammans med Husqvarna Intellion tagit fram en AI-driven analys, en andra generationens Geo Satellite Intelligence-baserad tjänst som gör att jakten på nya utbrott snabbas upp radikalt. Analysen hittar angrepp ner till fyra-fem träd på en upplösning på 10x10 meter och kan samtidigt hantera gigantiska arealer. Vi använder oss av en så kallad deeplearning-modell som automatiskt identifierar nya utbrott när nya satellitbilder finns att tillgå.

Resultat

Stora Enso är mycket nöjda med tjänsten och har snabbt kunna se positiva resultat.

Johan Skoog, planeringsspecialist på Stora Enso kommenterar:

- Vi ser väldigt positiva resultat från fältet och behöver dessutom inte sitta och göra manuella analyser av bilder dagarna i ända för att hitta angrepp. Med barkborretjänsten från Sogeti och Husqvarna Intellion hittar vi fler angrepp än tidigare och vi hittar dem snabbare vilket är otroligt viktigt för att rädda virkesvärden. Tjänsten underlättar vårt arbete med åtgärder för barkborreskador rejält. Det är imponerande att kunna hitta granbarkborreangrepp enkelt på inte bara tusentals, utan hundratusentals eller fler hektar. I ett allt varmare klimat svärmar granbarkborrarna flera gånger om året istället för bara en gång vilket gör Sogetis barkborredetektionstjänst oerhört värdefull för oss.

KONTAKT
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  Global Data & AI Lead
  +46 70 345 18 01

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Abhijeet Ghag
  Abhijeet Ghag
  Account Executive for Stora Enso
  070-243 49 91

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.