Lantmäteriet
REFERENSER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Så drar Lantmäteriet fördel av AI

Med Lantmäteriets nya, supersmarta AI-lösning blir handläggarnas vardag enklare, handläggningstiderna förkortas och behovet av särskild expertis minskas.

Bakgrund

Lantmäteriet har funnits sedan 1600-talet. Det gör att de har ett stort arkiv med dokument, både handskrivna och maskinskrivna, som behöver användas dagligen. För att fatta korrekta beslut behöver handläggarna söka och sammanställa information från dessa dokument, vilket är ett kostsamt och tidskrävande arbete.

Lösning

Ett team från Sogeti har arbetat fram ett proof-of-concept för att digitalisera inskannade beslutsdokumenten, från bildformat till textformat. Bilderna med texten tolkas så att det är möjligt att automatiskt läsa ut ord och bokstäver. Med hjälp av ett artificiellt neuralt nätverk tolkas och omvandlas varje bokstav och tecken för sig så att de kan så att de går att läsa i en vanlig textfil. Feltolkade ord rättas automatiskt med ett lexikon. De enskilda dokumenten märks sedan upp så att det ska bli lättare att hitta information som behövs när beslut ska fattas.

Teamet har också tagit fram en lösning för en intelligent sökportal där handläggarna lättare kan söka i de handböcker och regelverk som påverkar deras beslutsfattande.

Resultat

Tidigare har handläggarna på Lantmäteriet förlitat sig på manuell tolkning av äldre dokument, som ofta är beroende av experthjälp. Men den nya lösningen blir handläggarnas vardag enklare, handläggningstiderna förkortas och behovet av särskild expertis minskas. Att handläggarna lättare kan få en överblick över historiska beslut och enklare tillgång till relevanta riktlinjer minskar också risken för felaktiga beslut. 

Lösningen i videoformat

Ta en titt på videon nedan som beskriver Lantmäteriets AI-lösning i korthet eller se en längre videoversion här

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    Global Data & AI Lead
    +46 70 345 18 01

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Lantmäteriet (LM) är den myndighet som kartlägger Sverige. Till deras uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Hos LM kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till dem du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

lantameteriet logo.png