alt-text

ISO 27000 CYBER

Är ISO 27000 något för mig?

kalendar Fredag 3 April kl 08.00 - 16.00
Frukost serveras från kl 00.00
kalendarSogeti Stockholm

ISO 27000 handlar om informationssäkerhet och kräver som så många andra standarder en hel del arbete för att upprätthålla. Samtidigt krävs det viss efterlevnad i olika upphandlingar.

Under vårt seminarium skaffar du dig en basnivå inom säkerhet. Lär dig hur du ska resonera kring ISO 27000, vad du måste göra för att kunna uppfylla standarden och vad du kan göra med standarden även om du inte certifierar dig.

Agenda
•  ISO 27000 – hur, vad och kostnader
•  Varför avtal och leveranskataloger måste stämma överens
•  ISO 27000 som en guide
•  Frågestund

Välkommen!
Anmälan senast 8 oktober. För mer information kontakta oss här...


Frågan
Vad var frågan?