<b>Utvärdering av vårt event Välkommen på AI-träff med Sogeti!</b>

Utvärdering av vårt event Välkommen på AI-träff med Sogeti!

Vi strävar ständigt efter att bli bättre, och vore därför tacksam för dina synpunkter.

Det finns ett flertal olika metoder, tekniker och begrepp inom AI, allt  från generell ”machine learning” till ”deep learning”.
Marcus Norrgren och Anders Bergman berättade bland annat om  hur du kan arbeta med dessa tekniker, från förståelse för lämpliga tillämpningar, resonemang kring informationssäkerhet till att identifiera rätt områden där  AI passar väl att använda. Projektmetodik för genomförande såväl som det tekniska arbetet och plattformen när du vill använda syntetisk data och on-prem berördes också. 


Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *