blog_testing
BLOGGPOST
QUALITY ENGINEERING & TESTING

"Är personer som arbetar med test färgglada?"

Sogetis testexpert Mats Johansson bloggar och funderar på vilket färg som bäst matchar en person som jobbar med test och kvalitetssäkring.

De flesta som arbetar inom IT har säkert på ett eller annat sätt kommit i kontakt med DISC-testet. För er som inte vet vad DISC-testet handlar det så är det att genom ett antal frågor få reda på vilken färg du tillhör och med detta även få en hint om vilken personlighet du har. Givetvis har alla färger sina för och nackdelar men jag undrar vilken färg som skulle fungera bäst för personer som har huvudfokus på kvalitet?

I huvudsak kan färgerna beskrivas så här:

 • Personer som i huvudsak har grönt i sin profil tenderar att vara mer försiktiga och tankfulla än utåtriktade och sociala. De är varma och ärliga personer som accepterar andra som de är och inte har samma tempo som de andra färgerna.
 • De med merparten blått i sin profil är ifrågasättande och skeptiska, precis som de även är försiktiga och tankfulla. De värderar kvalité och noggranna analyser högt. Dessutom är de diplomatiska. De kan verka motvilliga till nya idéer och är dåliga på att ta kritik om någon kritiserar deras arbete.
 • De med mest gult är utåtriktade och har energiska sätt. De är optimistiska och varma personer som har talets gåva. Den här personlighetsprofilen vill uppleva livet med alla sinnen. De vill röra, lukta, se och smaka – för att sedan gå vidare till en ny erfarenhet.
 • Röda profiler arbetar i snabb takt och går rakt på sak. De kan även uppträda ifrågasättande och är ofta skeptiska. Du kommer märka att Röda personer uppträder självsäkert, fattar snabba beslut och är ganska rättframma av sig.

Vilken färg passar då bäst på personer inom kvalitetssäkring? Givetvis skulle en person med inslag från en eller flera färger föredras, men vilka färger skulle då kombineras bäst?

 • Röd – Gul: Prestationsinriktad, entusiastisk, självmotiverande, självsäker?
 • Blå – Röd: Noggrann, samverkande, prestationsinriktad, självmotiverande?
 • Gul – Grön: Entusiastisk, självsäker, uthållig, eftertänksam?
 • Grön – Blå: Uthållig, försiktig, eftertänksam, noggrann?

Då jag ser mig som en fullt kapabel testare/testledare kan jag bara se till min egen resa. Från att ha varit merparten Blå har jag fyllt på med färgerna Gul och Röd. Färgjusteringen har kommit genom personlig mognad och val av uppgifter och tekniker. Det handlar även om att ta till sig övriga färgers styrkor genom arbetet och försöka undvika svagheterna. Vilken eller vilka färger jag kommer ha inom en 10-års period kan bara framtiden utvisa.

Färg i team

 • Team med mycket rött jobbar drivet och målinriktat med ett starkt ledarskap. Grupper med lite rött är gruppinriktade och kännetecknas av delaktighet.
 • Team med mycket gult har starka relationer inom gruppen där medlemmarna är sammansvetsade och litar på varandra. Team med lite gult har dålig kommunikation och medlemmarna koncentrerar sig på sitt eget arbete.
 • Team med mycket grönt tar tid på sig att anpassa sig till nya situationer men jobbar på väl överlagda och tankfulla sätt. För gröna grupper tar det ofta längre tid att utföra en uppgift. Grupper med lite grönt är flexibla och har vanligtvis en låg koncentrationströskel och blir lätt uttråkade. Teamet kan vara mycket starkt i vissa situationer och svagt i andra.
 • Team med mycket blått kräver väl utarbetade definitioner av målen och kvaliteten på arbetet de utför är väldigt viktigt. Team med lite blått är kreativa och har mycket idéer och kan lätt arbeta utanför ramarna vilket kan leda till unika problemlösningar, men ofta behöver de mer styrning.

Ser vi då till det vi precis gått igenom så faller vi tillbaka till frågan ”Är personer som arbetar med test färgglada”? Jag tror att alla testare kommer i kontakt med alla färger där allt faller på vilka uppgifter som ska genomföras. I grund och botten är det trots allt uppgifterna som styr vårt arbete och till detta även vilken färg som behöver vara starkast. Sen tror jag även att en testare/testledare tar den färg som behövs för att komplettera teamet den tillhör på bästa sätt. Så mitt svar på frågan är: Ja, jag tror att personer som arbetar med test är färgglada. 

KONTAKT
 • Mats Johansson
  Mats Johansson
  Testare och testledare
  072-50 44 368

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.