Tealeaf Bootcamp
BLOGGPOST
DIGITAL EXPERIENCES

IBM Tealeaf Bootcamp

Natalie Lucca, Business Analyst, Andreas Lindgren, UX specialist, Thomas Hagström Full stack developer, Carl Henrikson Digital Strategist har varit på besök hos IBM i Tyskland på IBM Tealeaf Bootcamp.

Creating the Digital Enterprise med DXO

Digital transformationen handlar inte bara om teknik och IT. Det handlar också om att se och ta vara på möjligheter i värld där den digitala kundupplevelsen kommer att bli den första upplevelsen, och många gånger den enda som räknas när företag och myndigheter skall leverera tjänster till kunder anställda eller medborgare.

Digital Experience Optimization – DXO är ett erbjudande från Sogeti som innehåller tjänster som hjälper våra kunder att förbättra kundupplevelsen i sina digitala touchpoints. I DXO tjänsten använder vi oss av IBM Tealeaf CX, ett verktyg som används för att systematiskt mäta och övervaka kundupplevlesen i webbar och appar.

Inom ramen för Sogetis marknadsföringskampanj Creating the Digital Enterprise riktar vi oss mot våra 20 prioriterade kunder i Sverige. Ett mycket viktigt område för företagen idag är att vara kundcentrerade och att snabbt kunna agera för att ständigt förbättra sina digitala kanaler, och där passar DXO och IBM Tealeaf in.

  • Carl Henrikson
    Carl Henrikson
    Digital strateg
    072-504 69 22

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.