”Testarens roll i framtiden?”
BLOGGPOST
QUALITY ENGINEERING & TESTING

"Testarens roll i framtiden?"

Leveranser ska nå slutanvändarna allt snabbare. Hur påverkar det dem som arbetar med test? Mats Johansson, testexpert på Sogeti, tycker till.

Under den senaste tiden har jag märkt att produktägarna som jag arbetar med vill att leveranserna ska komma ut allt snabbare till slutanvändarna, allt för att behålla intresset i produkten. Men detta arbetssätt sätter samtidigt krav på oss som arbetar med test och kvalitetssäkring att bli mer effektiva och klara av mer, leverera snabbare och samtidigt öka kvaliteten. Ekvationen är inte smidig att lösa och i slutändan får någon del helt enkelt stryka på foten och blir nerprioriterad. Hur ska då alla vi som jobbar inom test göra för att i alla fall försöka nå upp till "godkänd" nivå?

Ett alternativ är att automatisera tester för att spara tid. Givetvis krävs det en betydande investering i tid för att komma igång och är relativt "dyrt" men det är en ordentlig besparing över tid om alla skapade testfall underhålls och återanvänds. Fördelen med detta är även att det finns en uppsjö med olika program som kan användas och givetvis har de flesta stöd för i stort sett alla programmeringsspråk som finns på marknaden.

Sedan kan utvecklarna som arbetar med produkten genomföra inte bara enhetstester utan faktiskt utveckla enligt TDD (Test Driven Development). Metoden förespråkar att ingen programkod får införas eller ändras utan att testfall har skrivits först vilket leder till att testerna sätts i fokus och på så sätt prioriteras kvaliteten redan från början.

Något som också är populärt nu är utveckling enligt DevOps där testerna utvecklas från samma tidpunkt då koden för det som ska utvecklas börjar skrivas. Inom DevOps är det grundläggande att testdesignen, testautomatiseringen och testfallen anpassas. Inte bara för att verifiera att kod ändras och fortsätter fungera utan även för att kontrollera att förändringarna inte tar sönder produkten. Testfallen kan sedan användas i alla delar av testningen och även i skarp drift för att verifiera att allt fungerar som tänkt.

Ovan har jag bara nämnt tre olika tillvägagångssätt som alla har sina för och nackdelar. Det som är gemensamt för alla är att testarna (kvalitetssäkrarna) har betydande roller i alla angreppsmodeller. Arbetsuppgiften och titeln på rollen kommer givetvis att variera men jag tror att det faller tillbaka på att det är en testexpert som utför arbetet. Oavsett vad vad som sägs tror jag att vi som arbetar med test alltid kommer ha en betydande roll när kvalitet ska säkerställas.

KONTAKT
  • Mats Johansson
    Mats Johansson
    Testare och testledare
    072-50 44 368

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.