Utvärdering av frukosteventet 2024 - Året för AI

Utvärdering av frukosteventet 2024 - Året för AI

Tack för din medverkan!