Fördomar sparar tid, eller...<br><br>

Fördomar sparar tid, eller...

Tack, du är nu anmäld!