Utvärdering "Kan maskiner vara kreativa"

Utvärdering "Kan maskiner vara kreativa?"

Tack för din medverkan!