Utvärdering -Pizza & Mario Kart-turnering

Utvärdering -Pizza & Mario Kart-turnering

Tack för att du deltog på vårt event. För att vi ska kunna göra ett ännu bättre event nästa gång, skulle vi uppskatta dina synpunkter. Genom tre frågor kan du göra just det men själklart är det helt frivilligt att svara. 

--