Snacka GenAI med #addher - Från hypte till nytta!

Snacka GenAI med #addher!

Tack för din medverkan!