Sogeti med i årets rankinglista över  Sveriges Bästa Arbetsgivare 2023
NYHETER
AWARDS

Sogeti på topplista över Sveriges Bästa Arbetsgivare 2023

Sogeti har sedan 2010 funnits med på Universums lista "Sveriges bästa arbetsgivare", så även i år. Denna gång placerar sig Sogeti på sjunde plats i denna branschöverskridande ranking.

Stockholm, 8 november 2023 – Undersökningen kallad Sveriges Bästa Arbetsgivare görs årligen av Universum och mäter vad medarbetare tycker om sin nuvarande arbetsgivare och resultatet baseras på tre faktorer; intern identitet, nöjdhet/ rekommendation och lojalitet. Svaren på de olika perspektiven vävs ihop till ett indexvärde, utifrån indexvärdet rankas olika arbetsgivare och skapar rankinglistan ”Sveriges Bästa Arbetsgivare”. Årets undersökning genomfördes mellan februari till juni 2023 och hade totalt 26 623 respondenter. IT-konsultföretaget Sogeti Sverige AB (Sogeti), med verksamhet på 21 orter* runt om i landet, tar än en gång plats på listan och rankas som nummer sju.

– Under flera års tid har Sogeti dominerat den absoluta toppen av resultaten då vi mäter de egna anställdas nöjdhet med sin arbetsgivare i Sveriges Bästa Arbetsgivare. Det finns ingen annan arbetsgivare som kan jämföras med Sogetis hållbarhet och långsiktighet i dessa resultat. Att Sogeti dessutom står för en av de största ökningarna i vår externa mätningar i samma grupp (Young Professionals) gör ju dessutom att Sogeti 2023 inte enkom är en attraktiv arbetsgivare för de egna medarbetarna, utan även för de potentiella medarbetarna, säger Martin Strömqvist, Co-founder, Universum Group.

– Vi är otroligt stolta över åter igen befinna oss högt upp på denna för oss mycket viktiga ranking-lista. Resultatet stämmer också väl överens med våra egna interna mätningar på tema medarbetarnöjdhet. Vi lägger stort fokus på att vara en riktigt bra arbetsgivare och att man hos oss kan bli den bästa versionen av sig själv. Våra fina placeringar synliggör vårt mycket fokuserade HR-arbete, kommenterar Aron Östergård, HR-chef på Sogeti i Sverige.

Betydligt högre medarbetarnöjdhet än snittet och kvinnorna trivs extra bra
2023 gör alltså Sogeti ett mycket starkt resultat och placerar sig på sjunde plats över denna branschöverskridande lista. Sogetis resultat i rapporten (kolumn ”Sogetis medarbetare” nedan) visar även på en betydligt högre medarbetarnöjdhet än snittet bland alla företag som deltar i undersökningen (kolumn ”Totalt” nedan), och Sogeti sticker också ut rejält i den så kallade ”Jämförelsegruppen” i kategorin kvinnor (dessutom upp 0,3 jämfört med 2022) , där ett urval av andra företag i just IT-branschen finns med.

Starkaste associationerna i Sogetis resultat
En översikt från Sogetis resultat i rankingen synliggör de vanligaste associationerna, inom varje drivande faktor, för arbetsgivarimagens attraktivitet som företagets medarbetare associerar med Sogeti som arbetsgivare.

Undersökningen visar också vilka ”associationer” som Sogeti förknippas starkast med, presenterat i ett ordmoln:

– Undersökningens associationer matchar vårt företag och vårt DNA vilket synliggör och vidimerar att det vi kommunicerar stämmer överens med verkligheten. Att vi som en så stor arbetsgivare upplevs som familjära, vilket är ett av våra fokusområden för att få våra medarbetare att trivas hos oss, är viktigt och särskiljande för oss. Med en tuffare arbetsmarknad just nu finns det anledning att anta att de största orden i vårt ordmoln kan vara mycket attraktiva för dem som söker sig om efter en ny arbetsgivare. Vi kan också erbjuda många spännande roller på våra 21 orter runt om i landet just nu, kommenterar HR-chef Aron Östergård.

Högt rankade i många år
Sogetis track record i rankingar är digert. Sogeti är ett av få företag som rankats på listan över ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” sedan 2010. Företaget har dessutom listats som ”Karriärföretag” i åtta år, senast 2023, och har flera gånger placerat sig på topp 10 i specifika rankinglistor bland både Young Professionals och studenter. Trainee-programmet Sogeti Careerbooster har funnits med på topp 10-listan över Sveriges mest populära traineeprogram både 2023 och 2022, och som enda företag i Sverige utsågs Sogeti till Sveriges Mest Föräldravänliga Arbetsplats” år 2019. Sogetis egna, regelbundna mätningar och arbete kring medarbetarnöjdhet visar också mycket goda resultat.

Firarvideo

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

*Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nyköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund.

KONTAKT
  • Aron Östergård
    Aron Östergård
    HR-chef, Sogeti Sverige
    073-024 58 28

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.