NYHETER
BUSINESS DEVELOPMENT

Sogeti primär ramavtalsleverantör av systemutvecklare till Transportstyrelsen

I Transportstyrelsens nya ramavtalsupphandling gällande systemutvecklingsexpertis är Sogeti en av endast tre utvalda leverantörer som myndigheten tecknat ett flerårigt avtal med. Sogeti är den leverantör som rangordnats högst i upphandlingen och som Transportstyrelsen kommer att vända sig till först, när behov uppstår.

Transportstyrelsen är i en intensiv period de kommande åren med stora utmaningar med flera nyutvecklingsprojekt, bland annat ett nytt Vägtrafikregister. Man eftersträvar därför ett ha ett antal stabila leverantörer med egen leveranskapacitet som kan stötta hela verksamheten och dess produktområden med systemutvecklingskompetens. Myndigheten eftersträvar också ett nära samarbete där man gemensamt, med ett fåtal utvalda leverantörer, kan planera for kommande behov och möjlig leveranskapacitet under ramavtalsperioden.

Transportstyrelsen har nu tecknat ett ramavtal med tre leverantörer varav en är Sogeti Sverige AB (Sogeti). Ramavtalet omfattar tillhandahållande av systemutvecklare till olika uppdrag och projekt. Leverantörerna har rangordnats vilket innebar att den leverantör som har rangordnats högst i upphandlingen – Sogeti – alltid kommer att tillfrågas först vid beställning.

Stationeringsort specificeras i varje enskild beställning, men är i huvudsak Örebro eller någon av Transportstyrelsens övriga huvudorter; Stockholm, Borlänge och Norrköping. Transportstyrelsen uppskattar ett behov under hela ramavtalsperioden till ca 75-130 resurser. Takvolymen för ramavtalet utgörs av 400 000 000 SEK.

sergio_brito_130x150.jpg– Vi är mycket stolta och glada över förtroendet vi fått av Transportstyrelsen och ser fram emot att skapa samhällsnytta tillsammans med denna framåtlutade myndighet. Avtalet öppnar upp nya spännande uppdrag för våra kunniga systemutvecklare och för de experter som vill söka sig till oss, kommenterar Sergio de Brito, vd för Sogeti Sverige.  

Det nya ramavtalet, som nu trätt i kraft, är tvåårigt och Transportstyrelsen äger därefter rätten att förlänga det med upp till totalt 24 månader.

Expertis inom offentlig sektor
Expertis inom transportsektorn
Sogeti på topplistan igen
KONTAKTPERSONER
 • Jimmy Andersson
  Jimmy Andersson
  Vd, Sogeti Sverige
  070-640 60 28

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter
  Therese Sinter
  Marknads- & kommunikationsdirektör, Sogeti Sverige
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.