NYHETER
KUNDER

Sogeti tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral AB

Sogeti Sverige AB (Sogeti) är en av de leverantörer som nu åter igen har tecknat ramavtal med Adda Inköpscentral, ett företag inom Sveriges Kommuner och Regioner, avseende IT-konsulttjänster. Avtalet löper under fyra år.

220823, Stockholm – Sveriges kommuner och regioner har stort fokus på digitalisering och informationssäkerhet. Detta gör att efterfrågan på IT-konsulttjänster är hög och enligt prognoser kommer växa ytterligare framöver. En upphandling har nu gjorts av Adda Inköpscentral som erbjuder offentlig sektor ramavtal, dynamiska inköpssystem (DIS) och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för sina kunder, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle. Sogeti har fått tilldelning inom sex* av sju geografiska områden i Sverige i detta nya avtal.

Ramavtalet är flexibelt och kan användas för avrop av enstaka resurser, men också kompletta projekt. Syftet med upphandlingen var bland annat att få till ett användbart ramavtal som till stor del täcker upphandlade myndigheters behov av extern IT-kompetens. Målsättningen var att teckna ramavtal med leverantörer som kan erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av IT- och verksamhetsutvecklingskonsulter. Upphandlingen omfattade därför sju olika kompetensområden**. Krav ställdes på att leverantörerna ska kunna leverera tjänster inom alla sju kompetensområden. Upphandlingen ställer därför höga kapacitets- och kvalitetskrav på de utvalda leverantörerna.

sergio_brito_130x150.jpg– De kompetensområden som ramavtalet omfattar matchar mycket väl Sogetis egna erbjudande och via våra nationella satsningsområden samordnar och industrialiserar vi våra leveranser utifrån erhållna erfarenheter från tidigare projekt och uppdrag. Därmed har vi ett utmärkt utgångsläge för att vara en relevant ramavtalsleverantör under hela avtalsperioden, säger Sergio de Brito, vd för Sogeti Sverige AB.

Sofia_Tönnberg_130x150.png– Våra kommuner och regioner står inför en mängd utmaningar, inte minst demografiska. Vi vill att våra offentliga myndigheters personal ska kunna fokusera på de mänskliga mötena med medborgarna och genom transformation av nuvarande arbetssätt bli mer automatiserade och datadrivna. På Sogeti finns etablerade processer och verktyg för att återvinna erfarenhet och för att sprida erhållen kunskap. För Sogeti som bolag är det viktigt att vi bidrar till samhällsnyttan och så långt som möjligt kan stötta våra kommuner och regioner att leverera det bästa för medborgarna, nu och i framtiden, kommenterar Sofia Tönnberg, nationellt ansvarig för kunder inom offentlig sektor.

Det nya avtalet träder i kraft den 26 september, 2022.

* Norrbottens län och Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län, Västra Götalands län och Hallands län, Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län, Skåne län, Blekinge län och Kronobergs län                                          

** 1) Verksamhetsutveckling och strategi 2) Ledning och styrning 3) Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur 4) Arkitektur 5) IT-, informations- och cybersäkerhet 6) Tillgänglighet och webb 7) Användarsupport/teknikstöd

KONTAKT
 • Jimmy Andersson
  Jimmy Andersson
  Vd, Sogeti Sverige
  070-640 60 28

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • sofia.tonnberg
  Sofia Tönnberg
  Avtalsansvarig offentlig sektor, Sogeti Sverige
  +46 70-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Expertis inom offentlig sektor