PODCAST
DIGITAL EXPERIENCES

Effekten #180: Mobbprogrammering

I Effekten, avsnitt 180, reder Jonas Jaani ut begreppet ”mobbprogramering” med hjälp av utvecklaren Samuel Andersson, som arbetat i så kallade ”mobbar” i cirka fyra år. Vad är då ”mobbar”? Jo, det är tre eller fyra personer som jobbar på samma sak, på samma plats och på samma dator – oftast med en uppsättning tangentbord samt mus framför en stor skärm. Lyssna på avsnittet för att lära dig mer om ”mobbar”.

- Vårt sätt att arbeta är flytande – vi utvecklas varje vecka, säger Samuel.

Arbetssättet fungerar som så att ”Drivern” vid tangentbordet matar in information och navigatörerna runtomkring säger vad hen ska göra. Därefter turas man om efter ett bestämt antal minuter – allt för att tillsammans lägga fokus på att lösa uppgifter.

Lyssna på avsnittet:

Målgrupp: nyfikna, ledare, processfolk, teamledare, ledningsgrupp, utvecklare

Lär dig: mobbprogrammering, mob programming, parprogrammering, driver, navigator

Vaför ska man "mobbprogrammera"?

 • Högre kvalitet på koden (fler ögon på koden, direkt)
 • Färre synkmöten
 • Minskat personberoende (och i värsta fall hela områden i koden som ingen längre känner till)
 • Färre fel vid senare test/granskning
 • Färre fel som rapporteras av kunder
 • Lätt att introducera nya medlemmar
 • Man skapar nära band till medarbetarna

Samuel förklarar vidare i avsnittet att arbetetsättet oftast går smidigt, men att tålamod är nyckeln samt att gruppering av medlemmarna utefter erfarenhet är en utmaning. Och visst finns personlighetstyper som kan ha svårt med ett såpass socialt sätt att arbeta och ha andras ögon på varje rörelse på skärmen - men visst låter det spännande?

 • Jonas Jaani
  Jonas Jaani
  Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
  070-298 52 63

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

EFFEKTEN

Effekten är podcasten med kunskap om digitaliseringen på 20 minuter! Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. För dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med experter som kan digitalisering.

PRENUMERERA:  Apple Podcasts, Spotify 

Vårt podcastbibliotek