effekten61
PODCAST
DIGITAL EXPERIENCES

Effekten #61: Verksamheten köper IT

Hur ska IT-avdelningen hantera att verksamheten köper IT-tjänster själva? Jan Persson, verksamhetskonsult med bakgrund från båda världarna resonerar kring situationen.

Verksamheten och IT måste arbeta närmare varandra, fungera som en enhet. De måste tillsammans beskriva verksamhetens behov, inte att den ena säger Skype och den andra Office 365, utan lämna verktygen till nästa steg, när man diskuterat verksamhetens underliggande behov av digital arbetsplats.

Verksamhetsutvecklingens ”Varför” måste besvaras före IT:s ”Hur”. Låter lätt när vi pratar om det, men allt för ofta glöms användarna bort i vardagen, eftersom de helt enkelt befinner sig på en annan våning än IT-avdelningen…


Jan PerssonJonas Jaani (11:29)


Jan Persson

PRENUMERERA – podcast Effekten
iPhoneAndroide-post

 

 

KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
    070-298 52 63

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om "Effekten"

Effekten är podcasten som ger kunskap om digitaliseringen på 20 minuter. Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. Jonas Jaani guidar tillsammans med ett gäng passionerade experter på Sogeti: