effekten95
PODCAST
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Effekten #95: AI – så ökar du takten

I den här podcasten ger Göran Lindsjö oss statusen för AI i Sverige. Tillgången till data och datorkraft har gjort att vi nu snabbare och enklare kan använda våra algoritmer och metoder. Men varför går det så långsamt för företag och organisationer att anpassa sig till de nya förutsättningarna och fördelarna som finns med AI?

Göran Lindsjö har 34 års erfarenhet av AI. Effekten frågar varför artificiell intelligens just nu har blivit det primära samtalsämnet. Hur ser status ut för AI i Sverige? Intresset ökar i nästan alla branscher. Tillgången till data har exploderat och därför kan vi nu mata våra processorer och algoritmer. Kunskapen om tex machine learning finns och yttre händelser gör att hela ämnet AI ökar. Mycket pengar pumpas även in i ämnet.

Ett begränsat antal människor jobbar inom AI och vi ser att det behövs resurser som jobbar med ämnet. Bristande kompetens i ledningen skapar dåliga förutsättningar. Liknelser kan inte göras mellan digitalisering och AI. AI ligger närmare affärerna och nya möjligheter. Kompetens och förändringsarbete kan göra våra organisationer bättre på förändringsledning.

Kanada och USA har kommit längre. Lyssna till exempel på vad banker, försäkringsbolag och startups har gjort och varför all personal bör gå grundläggande utbildning i AI. Sverige bör övervinna Jante och tänka större. Få reda på hur. Lyssna.

 
Göran LindsjöJonas Jaani (24:43)

 goran_200x200.png
Göran Lindsjö

LYSSNA via SpotifyGoogle PodcastsApple Podcasts

www.effekten.se 

 

KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
    070-298 52 63

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.