Testpodden: generativ AI inom test och kvalitetssäkring
PODCAST
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Testpodden: Generativ AI inom test och kvalitetssäkring

I detta avsnitt av Testpodden utforskar Fredrik Scheja och Jonas Jaani från Sogeti världen av generativ AI inom kvalitetssäkring och mjukvarutestning. Lyssna här så får du kolla på vilka möjligheter och utmaningar som finns med generativ AI.

De dyker ner i hur denna teknologi transformerar processer genom att automatisera skapandet av testfall och hantera kravspecifikationer mer effektivt. Med en inblick i de senaste verktygen som ChatGPT och Copilot, diskuterar de möjligheterna och utmaningarna som följer med att integrera AI i testarbete.

Avsnittet tar upp:

- Grundläggande om generativ AI: En introduktion till generativ AI och dess roll i att förbättra och effektivisera testningsprocesser genom att lära sig från data och automatiskt generera relevanta testfall.

- Verktyg för framtidens testning: Diskussion kring specifika AI-verktyg som ChatGPT och Copilot, och hur dessa kan användas för att effektivisera kravhantering och testfallsgenerering.

- Utmaningar och potential: Medan generativ AI erbjuder stora möjligheter att snabba upp och förbättra kvalitetssäkringsprocesser, betonas vikten av mänsklig expertis och översyn för att hantera de fel och utmaningar som kan uppstå.

- Framtidens testning med AI: En vision om hur generativ AI kan komma att utvecklas och ytterligare påverka testning och kvalitetssäkring, inklusive vikten av att navigera dess begränsningar.

- Praktiska erfarenheter: Fredrik och Jonas delar sina erfarenheter av att implementera generativ AI i sina testprocesser, vilket ger en realistisk bild av både framgångar och lärdomar.

Detta avsnitt erbjuder en djupgående titt på hur generativ AI redan idag påverkar och har potential att ytterligare förändra landskapet för mjukvarutestning och kvalitetssäkring, med en balans mellan teknologins löften och de praktiska utmaningarna som kommer med den.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Testpodden, producent
    070-298 52 63

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

World Quality report 2023-24
State of Worldwide Business Assurance for SAP solutions -2023
"Quality for DevOps teams"