böcker
PRESSMEDDELANDE
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Effektiv och strukturerad mjukvarutestning i agila projekt synliggörs i ny bok från Sogeti

IT-konsultföretaget Sogeti, internationellt erkänt för sin expertis inom mjukvarutestning, lanserar “TMap Next® in Scrum”, en ny bok som stöttar företag och organisationer att säkerställa kvalitén på sina IT-applikationer i agila projekt.

Stockholm, Sverige/Paris, Frankrike, 26 mars, 2013 – Idag släpper Sogeti, världsledande inom mjukvarutestning, TMap NEXT® in Scrum, en praktisk och pragmatisk bok som beskriver hur TMAP NEXT®, Sogetis internationellt erkända metod för strukturerad mjukvarutestning, kan användas för att ha kontroll över kvalitén i den ökande andelen agila IT-projekt.

Boken förklarar hur metoder och ansatser som “lean”, “agile” och “scrum” kan användas i praktiken. Integrationen av TMap NEXT®-metoden med scrum beskrivs på två sätt; först och främst för organisationer som är vana vid TMap® och som vill använda metoden i scrum-miljöer; för det andra för organisationer som redan nyttjar scrum i sina IT-projekt. Boken synliggör hur TMap® kan användas i scrum-projekt genom konkreta och praktiska exempel. I denna nya bok visar också Sogeti att mjukvarutestning är en integrerad del av en scrum-ansats och inte en separat process.

Författarna Leo van der Aalst och Cecile Davis, kommenterar:

– Intresset för att använda agila ansatser som scrum i samband med utveckling av applikationer är större än någonsin tidigare. Samtidigt är de riktlinjer för hur test integreras i en agil miljö närmast obefintliga och hanterar inte konsekvenserna för de experter som testar systemen. Våra kunder har i ökad utsträckning efterfrågat en lösning som integrerar test i agila projekt. Den här boken tillhandahåller en mycket praktisk beskrivning som kan användas omedelbart.

Mattias Bergströmner, ansvarig för Sogetis testexpertis i Norden, påpekar behovet av att kvalitetssäkra agila projekt:

– Scrum-baserade och agila projekt bedrivs inom flertalet organisationer idag. Frågorna är många; roller, arbetsätt, fördelar, nackdelar, hur gör andra och vad ska vi börja?  Det är glädjande att kunna erbjuda detta stöd baserat på vår testprocess TMap NEXT®. Vår nya bok sätter fokus på högaktuella och ofta debattskapande frågor.

TMap NEXT® är en världsledande global standard för att testa verksamhets-system. Metoden har tagits fram av Sogeti och innehåller fyra grundstenar, sju faser och i basutförandet femtiotre aktiviteter med en agil kärna som innebär att TMap NEXT® kan tillämpas på ett flexibelt sätt i alla sammanhang och därför är lämplig för alla affärssituationer.

Om Sogeti Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår hel-täckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Kontakt
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • leo.vander.aalst
  Leo van der Aalst
  Testexpert/Författare TMap NEXT® in Scrum, Sogeti
  +31 6 22 77 81 05
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.